Ne

2. neděle adventní

8:00


9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy, syna a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Po


18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út
St


18:00

Za rodinu Melicharovu

Čt

Sv. Lucie

8:00

14:00

Na dobrý úmysl

Pohřeb Marie Urbančokové

Sv. Jana od Kříže

17:00

18:00Svátost smíření, zpovídá P. Jan Nekuda z Náměště

1. Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

2. Za rodiče Burešovy, syna, strýce, duše v očistci a žijící rodinu v Chlumci nad Cidlinou

So


8:00

1. Za živou a zemřelou rodinu Machovu a Zavadilovu

2. Za zemřelé sestry, dvoje rodiče a živou rodinu Markovu a Pavlíčkovu v Chlumci nad Cidlinou

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za vnuka Martina Horkého, Jaroslava Kříže a rodiče Budínovy a Křížovy


  • Zavedení stálé zpovědní služby v kostele sv. Máří Magdalény v Brně na

Masarykově ulici.

Od neděle do pátku bude v době od 9:00 do 16:30 h. k dispozici kněz ke sv.

smíření a k duchovnímu rozhovoru.

  • Dnes je zde prodejce knih s duchovní literaturou. Za týden budeme mít vánoční jarmark.

  • Dary minulého týdne 300,- 500,- Celkem máme na opravy 238 490,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

  • Děkuji za úklid kostela, fary.