Rok 2012

ROZPIS BOHOSLUŽEB  30.12.-6.1.2013

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

16:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Koncert vánoční duchovní hudby

Po

Sv. Silvestra

17:00

23:45

na poděkování za všechny přijaté dary minulého roku

adorace

Út

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

9:30

Za Marii a Františka Jochovy

Za živé a zemřelé farníky

St

Sv. Basila Velikého  Řehoře Naziánského

18:00

na dobrý úmysl

Čt

8:00

Za rodiče Jelínkovy, Hotárkovy a dva bratry

18:00

Za zaměstnance První brněnské strojírny Velká Bíteš

So

8:00

Za Jana a Marii Straníkovu

Ne

Slavnost Zjevení Páně

8:00

9:30

Za rodiče Papučíkovy, manžele Kulíškovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· Dary minulého týdne:        Celkem na opravy máme letošní rok    ,-

· Děkuji všem, kdo finančně podporujete naše opravy. Pán Bůh zaplať.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  23.-30.12.2012

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Po

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Jaromíra a Miladu Smutných a za živou a zemřelou rodinu

Za rodiče Voborné, Raušovy a zdraví pro děti

Út

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

18:00

Za Libuši Fialovu, syna a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Koncert Bítešské scholy

St

Sv. Štěpána

8:00

9:30

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu a celou přízeň

Na DÚ

Čt

Sv. Jana, apoštola

8:00

Za Čestmíra Saláta

Sv. Mláďátek

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu a přízeň

So

 

8:00

 

13:00

Za Celestýnu a Dominika Klimešovy, oboje rodiče a sourozence a uzdravení rodových kořenů

Pohřeb Marie Kociánové v Košíkově

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

16:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Koncert vánoční duchovní hudby

 

 

·        Za týden na svátek Svaté rodiny budou obě bohoslužby s připomínkou manželských slibů.

·        Dary minulého týdne  500,- Celkem máme na opravy 236 990,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

·        Děkuji za úklid kostela, fary za vánoční výzdobu, všem, kteří se zapojili.

Ne

2. neděle adventní

8:00


9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy, syna a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Po


18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út
St


18:00

Za rodinu Melicharovu

Čt

Sv. Lucie

8:00

14:00

Na dobrý úmysl

Pohřeb Marie Urbančokové

Sv. Jana od Kříže

17:00

18:00Svátost smíření, zpovídá P. Jan Nekuda z Náměště

1. Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

2. Za rodiče Burešovy, syna, strýce, duše v očistci a žijící rodinu v Chlumci nad Cidlinou

So


8:00

1. Za živou a zemřelou rodinu Machovu a Zavadilovu

2. Za zemřelé sestry, dvoje rodiče a živou rodinu Markovu a Pavlíčkovu v Chlumci nad Cidlinou

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za vnuka Martina Horkého, Jaroslava Kříže a rodiče Budínovy a Křížovy


  • Zavedení stálé zpovědní služby v kostele sv. Máří Magdalény v Brně na

Masarykově ulici.

Od neděle do pátku bude v době od 9:00 do 16:30 h. k dispozici kněz ke sv.

smíření a k duchovnímu rozhovoru.

  • Dnes je zde prodejce knih s duchovní literaturou. Za týden budeme mít vánoční jarmark.

  • Dary minulého týdne 300,- 500,- Celkem máme na opravy 238 490,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

  • Děkuji za úklid kostela, fary.


ROZPIS BOHOSLUŽEB  16. - 23.12.2012

Ne

3. neděle adventní

 8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za vnuka Martina Horkého, Jaroslava Kříže a rodiče Budínovy a Křížovy

Po

 

18:00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

8:00

17:30-20:00

Na dobrý úmysl

Zpovědní den farnosti

 

Čt

 

8:00

Za rodiče Kuchyňkovy, rodiče Gottvaldovy a Stanislava Dofka

 

10:00

18:00

Domov důchodců

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

So

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Trávníčkovu a Dvořákovu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

  9:30

 

17:00

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Živý Betlém před kostelem

 

·       V pátek a v sobotu budeme mít adventní duchovní obnovu. Povede ji O. Miloš Kabrda, momentálně spirituál pražského semináře. V 18:00 bude mít mši svatou s promluvou. Po bohoslužbě bude druhá promluva. V sobotu bude mít v 8:00 mši svatou s promluvou. Vím, že je to pro většinu z Vás časově náročné období, ale využijme této příležitosti k hlubšímu prožití vánoční zvěsti. O. Miloš nemohl přijet dříve.

·       Dary minulého týdne  800,- Celkem máme na opravy 236 490,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

·       Děkuji za úklid kostela, fary.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  2. – 9. 12. 2012

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Františka Xaverského

18:00

Za rodinu Blatných, Komendovu, Miladu Hodovu

Košíkov: modlitba

Út

St

17:00

Za rodinu Smažilovu

Čt

Sv. Mikuláše

8:00

Za Růženu Lysou a manžela

Sv. Ambrože

17:00

Za rodinu Kajzarajtrovu a Neklapilovu

So

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu prvotního

8:00

Za rodinu Koukolovu, Burianovu a Najmrovu

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy, syna a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

· Zavedení stálé zpovědní služby v kostele sv. Máří Magdalény v Brně na

Masarykově ulici.

Od neděle do pátku bude v době od 9:00 do 16:30 h. k dispozici kněz ke sv.

smíření a k duchovnímu rozhovoru.

· Za týden zde bude prodejce knih s duchovní literaturou.

· Děti, ve středu po mši sv. v 17:00 nás navštíví sv. Mikuláš, přijďte se s ním

setkat.

· S přednáškou s názvem Pochybujete ještě? Důkaz existence Boží předstoupí

před velkobítešské publikum český filosof Jiří Fuchs. Přednáška a následující

beseda se uskuteční tento pátek 7. prosince od 18:00 v prostorách bítýšské ZUŠ.

· Dary minulého týdne 2 x 300,- 400,- 500,- 2 x 1 000,- Celkem máme na opravy 237 690,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

· Děkuji za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.