Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB  6.– 13. 11. 2011

Ne

32. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

15:00

16:00

Za Františka Jelínka, dceru a syna

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost na novém hřbitově

Pobožnost na hřbitově v Košíkově

Po

18:00

Za Bělu Kubíčkovu, za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu a Štefkovu

Út

St

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Za rodiče Zavadilovy a syna

Čt

Sv. Lva Velikého

8:00

Za rodiče Buchalovy, tetu Růženu

Sv. Martina

10:00

17:00

18:00

Domov důchodců

Zpovídá P. Jan Nekuda

Za živou rodinu Vondruškovu a Vodičkovu

So

Sv. Josafata

8:00

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha

Ne

33. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelé rodiče Pískovy a za rodinu Chybovu

· Využijme příležitost k získání plnomocných odpustků slavením svátosti smíření na Slavnost všech svatých a celý následující týden.

· Ode dneška se zapisují úmysly bohoslužeb na další půlrok.

· Dary minulého týdne: 800,- 5 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   398 110-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 23. - 30. 10. 2011

Ne

30. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

16:00

Za rodinu Pavlíčkovu, Liškovu a Boží ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Muzikál Tarzan v Kulturním domě

Po

18:00

19:00

za rodinu Matějkovu a Kantorovu

Košíkov: modlitba

Út

St

15:00

18:00

Pohřeb Bořivoje Hotárka

Poděkování za zdraví a prosba o další Boží ochranu

Čt

8:00

11:00

Za dvoje zemřelé rodiče Žaloudkovy a Šabackých a živou rodinu

Pohřeb Olgy Staňkové

Svátek sv. Šimona a Judy

8:00

1. Na úmysl dárce

2. Za Zdeňka Drlička a dvoje rodiče

So

Bl. Marie Restituty Kafkové

8:00

Za rodiny Burianovu, Pokorných a Bártovu

Ne

Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

Za syna Pavla, živou a zemřelou rodinu Hájkovu a Uhlířovu

Za živé a zemřelé farníky

· Využijme příležitost k získání plnomocných odpustků slavením svátosti smíření na Slavnost všech svatých a celý následující týden.

· Dnes v 16:00 bude v Kulturním domě muzikál TARZAN. Autorem textů i hudby je Luděk Strašák ze Zbraslavi. Muzikál nacvičil s mládeží ze spojených farností. Srdečně Vás všechny zvu.

· Srdečně zveme na promítání fotografií Ladí Koubka a Ondry Macholy z Vietnamu. Uskuteční se v neděli 30. října v 17.00 v Zakladní umělecké škole. Za týden bude změna času ze soboty na neděli a zároveň bude zápis bohoslužeb na další půlrok. S nedělními úmysly mějme ohled na druhé, zvláště na ty, kterým se ještě nedostalo. Děkuji za pochopení.

· Dnes je sbírka na misie.

· Dary minulého týdne: 1 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 390 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně a včas ukončeny.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 2.– 9. 10. 2011

Ne

27. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

14:00

Za rodiny Pokorných, Burianovu a Bártovu

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování za motorkářskou sezónu

Po

18:00

19:00

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Františka z Assisi

St

18:00

Za manžela, dceru Miroslavu a dvoje rodiče

Čt

8:00

1. Za Ludvíka Dvořáka a rodiče

2. Za Ladislava Vlčka a živou a zemřelou rodinu

Památka Panny Marie Růžencové

17:00

18:00

Výstava Nejsvětější svátosti

Na dobrý úmysl rodiny Hermanovy

So

8:00

11:00

Za Marii Jochovu, manžela a dvě sestry

Za novomanžele

Ne

28. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

16:00

Za Josefa Horkého, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Varhaní koncert

· V sobotu 8. 10. 2011 v 11:00 zde budou oddáni Ing. Jan Kratochvíla a Mgr. Jana Rousová.

· Rozvrh náboženství je vyvěšen pod strážní věží. Kdo chce přistoupit k 1. svatému přijímání, je třeba, aby chodil od 1. třídy do náboženství.

· Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu od 16:00 do 18:00 hod.

· Všechny Vás srdečně zvu na varhaní koncert za týden v neděli v 16:00 hod. Zahraje nám Ondřej Můčka, přední hudební varhaník.

· Dary minulého týdne: 2 x 1 000,- 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 385 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně ukončeny. Letos ještě opravíme kostel v Košíkově.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti. Také děkuji za milé přijetí putujících dětí před týdnem v Košíkově a chutné občerstvení.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  9.– 16. 10. 2011

Ne

28. neděle

v mezidobí

  8:00

 

  9:30

16:00

Za Josefa Horkého, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Varhanní koncert

Po

 

19:00

Košíkov

Za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Františka Ráboně

Čt

 

8:00

Za Františku Špačkovu, rodiče a děti

 

10:00

17:00

 

18:00

 

Domov důchodců

Svátost smíření; zpovídá P. Jan Nekuda při ní tichá adorace

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy a živou rodinu

So

Sv. Terezie od Ježíše

8:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Ne

29. neděle

v mezidobí

 8:00

  9:30

Za rodinu Dočkalovu a rodiče Šanderovy

Za živé a zemřelé farníky

·        Všechny Vás srdečně zvu na varhaní koncert dnes  v 16:00 hod. Zahraje nám Ondřej Můčka, předseda organologické komise brněnské diecéze a přední brněnský varhaník.

·        Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu zpěv od 15:00, potom hry           od 16:00 do 18:00 hod.

·        23.10. v 16:00 bude v Kulturním domě muzikál TARZAN. Autorem textů i hudby je Luděk Strašák ze Zbraslavi. Muzikál nacvičil s mládeží ze spojených farností.

·        Novokněz P. Jiří Jeniš přijede až v neděli 13. listopadu na obě bohoslužby.

·        Dary minulého týdne: 1 000,-  Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   386 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně a včas ukončeny.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 25.9.- 2.10.2011

Ne

26. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

Za rodinu Dvořáčkovu

Po

19:00

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Vincence

St

Slavnost sv. Václava

8:00

za rodiče Jízdných a Mičánkovy a za živou a zemřelou přízeň a duče v očistci

Čt

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8:00

Za rodiče Horkých, Pelánkovy a živou rodinu

Sv. Jeronýma

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

So

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8:00

Za Marii Kratochvílovu

Ne

27. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

14:00

Za rodiny Pokorných, Burianovu a Bártovu

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování motorkářů za letošní sezónu - náměstí

· 8. 10. 2011 v 11:00 zde budou oddáni Ing. Jan Kratochvíla a Mgr. Jana Rousová.

· Rozvrh náboženství je vyvěšen pod strážní věží. Kdo chce přistoupit k 1. svatému přijímání je třeba, aby chodil od 1. třídy do náboženství.

· Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu od 16:00 do 18:00 hod.

· Zvu Vás na koncert Genrosso, světoznámá evangelizační skupina vystoupí na zimním stadioně v Jihlavě 28.9. v 18:00 a 29.9 v 10:00 opět na ZS v Jihlavě.

· Děkuji také všem spolupracovníkům, zvláště také Vám, kteří se podílíte se mnou na pastoraci, tím že se modlíte a obětujete za farnost svá utrpení a životní kříže a vám, kteří zajišťujete provoz a chod kostela.

· Sbírka na opravy minulé neděle byla 11 500,-. Dary minulého týdne: 2 x 500,- 1 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 381 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Letos ještě opravíme kostel v Košíkově.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti. Také děkuji za milé přijetí putujících dětí včera v Košíkově a chutné občerstvení.