Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB 6. – 13. 2. 2011

Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokorných

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

St

10:00

18:00

Pohřeb Amálie Žákové z Jindřichova

Za Jaromíra a Miladu Smutných a živou a zemřelou rodinu

Čt

8:00

Za rodiče Šťávovy, syna a dceru

Panny Marie Lurdské

17:00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P. Jan Nekuda

Za rodinu Strachovu

So

8:00

Za zemřelou Jiřinu Čermákovu a Boží ochranu a pomoc

Ne

6. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dvoje rodiče Burešovy a živou rodinu

Za Jaromíra Šilhana, dvoje rodiče a živou rodinu

· V pátek od 17:00 zde zpovídá P. Jan Nekuda, farář z Náměště.

· 19.února budeme mít 6. Farní ples. Je to záležitost celé farnosti. Proto Vás prosím opět o pomoc při přípravě a o dary do tomboly. Výtěžek bude na opravu kostela. Plesy se nám daří díky Vaší modlitbě, mnoha příznivcům a mnoha ochotným lidem, kteří se vždy rádi a obětavě zapojí do celé přípravy.

· Na poutní zájezd do Lurd pojedeme 27.4. – 6.5.2011. Noclehy jsou již objednány, je třeba vybrat zálohu 4 000,- během příštího týdne. Peníze vybírá pani Jiřina Zavadilová. Přihlášky s průběhem pouti si vyzvedněte vzadu na stolku.

· Dary minulého týdne 300,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 140 000,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 30. 1. - 6. 2. 2011

Ne

4. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodinu Melicharovu

Za rodiče Jízdných, Mičánkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

St

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

18:00

na úmysl dárce

Čt

8:00

Za Blažeju a Josefa Buchalovy a tetu Růženu

18:00

18:45

Za syna Karla, dvoje rodiče

adorace

So

8:00

Za rodiče Prchalovy, Josefa Macha a Josefa Zavadila

Ne

5. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokorných

Za živé a zemřelé farníky

· Doposud máme na opravy 93 740,-

· Také díky za všechnu pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 16. – 23.1. 2011

Ne

2. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Boží pomoc a ochranu, dar Ducha svatého pro zastupitelstvo města Velké Bíteše

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

Za rodiče Soukupovy, Pelikánovy a bratry

Košíkov: modlitba

Út

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

8:00

Na DÚ

St

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

8:30

za Janu Štefkovu a živou a zemřelou rodinu Štefkovu, Burianovu a Kubíčkovu

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 49 roků života a další prosbu o Boží požehnání a ochranu

So

8:00

14:00

Za rodiče Prchalovy, Josefa Macha a Josefa Zavadila

Pohřeb Běly Kubíčkové

Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Šabackovu

· Ve čtvrtek zde bude rekolekce kněží velkomezeříčského děkanství. Začneme modlitbou růžence v 8:30, potom bude mše svatá.

· 19.února budeme mít 6. Farní ples. Je to záležitost celé farnosti. Proto Vás prosím opět o podporu přípravy a dary do tomboly. Výtěžek bude na opravu kostela. Plesy se nám daří díky mnoha příznivcům a mnoha ochotným lidem, kteří se vždy rádi a obětavě zapojí do celé přípravy.

· Děkuji všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce; koledníkům, doprovázejícím i těm, kteří sbírku počítali.

· V létě 2011 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Madridu, mysleme na tuto akci a všestranně ji podporujme.

· Na Tříkrálovém koncertu se vybralo 3 905,- a dar na opravy 10 000,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 125 705,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Dnes je sbírka na opravy.

· Vzadu v kostele se našel zlatý dámský prsten. Případná majitelka ať se hlásí u pana Miloše Jůzy.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 23. – 30. 1. 2011

Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Šabackovu

Po

Sv. František Saleský

18:00

18:00

Za Jana a Marii Burianovy a jejich rodiče

Košíkov: modlitba

Út

Svátek

Obrácení sv. Pavla

8:00

Na dobrý úmysl

St

Sv. Timoteje a Tita

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Sv. Tomáše Akvinského

18:00

Za Václava Svobodu, manželku, syna Miroslava a sestru Františku Žákovu

So

8:00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Ne

4. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodinu Melicharovu

Za rodiče Jízdných, Mičánkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· 19.února budeme mít 6. Farní ples. Je to záležitost celé farnosti. Proto Vás prosím opět o podporu přípravy a o dary do tomboly. Výtěžek bude na opravu kostela. Plesy se nám daří díky Vaší modlitbě, mnoha příznivcům a mnoha ochotným lidem, kteří se vždy rádi a obětavě zapojí do celé přípravy.

· Na poutní zájezd do Lurd pojedeme 27.4. – 6.5.2011. Noclehy jsou již objednány, je třeba vybrat zálohu 4 000,- Celková cena je 8 000,- Peníze vybírá pani Jiřina Zavadilová. Přihlášky s průběhem pouti si vyzvedněte vzadu na stolku. Cena se nám zvedla, protože zájezd je na 10. dní.

· V létě 2011 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Madridu, mysleme na tuto akci a všestranně ji podporujme.

· Dary minulého týdne 500,- sbírka na opravy minulou neděli činila 9 595,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 135 800,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 2. – 9. 1. 2011

Ne

2. neděle po Narození Páně

8:00

9:30

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smutnou

Koncert Bítýšské scholy

Po

18:00

18:00

Za rodinu Absolonovu, mlynáře z Lesního Hlubokého a za všechny děti a živou a zemřelou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za Ludvíka a Josefa Markovy, celou rodinu Markovu a duše v očistci

Čt

Slavnost Zjevení Páně

8:00

18:00

na DÚ

Za rodiče Papučikovy a manžele Kulíškovy

18:00

Za všechny zaměstnance I. brněnské strojírny

So

8:00

Za uzdravení Josefa Smutného, manželky Jarmily a sestry Marie

za Pavlu Krejčí a manžela

Ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

15:00

Za rodinu Šilhanovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Tříkrálový varhanní koncert

· Bítešská schola zve na Novoroční koncert 2. ledna v 16:00 hod. v kostele.

· 9. ledna se uskuteční Tříkrálový varhanní koncert, srdečně zveme.

· V létě 2011 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Madridu, mysleme na tuto akci a všestranně ji podporujme.

· Dary minulého týdne na opravy 400,- 500,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 109 300,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a za ostatní pomoc a podporu.