Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB 27.3.- 3.4. 2011

Ne

3. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za Kvído Horáčka

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou mladé ženy

Po

18:00

19:00

Na DÚ

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

Čt

8:00

Za rodinu Doležalovu a Borovičkovu

18:00

Za rodinu Brůžičkovu a Jaškovu a duše v očistci

So

8:00

Za Josefa Macha, Josefa Zavadila a rodiče Prchalovy

Ne

4. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lacinovu, Millerovu, Lenku Ježovu a Františka Lacinu

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče, za sestru Miladu a duše v očistci

Pobožnost křížové cesty – vedou mladí muži

· U sčítacích listů je třeba uvést u č. 12 náboženskou víru.

· Dary minulého týdne 500,- sbírka na opravy minulý týden činila 9 900,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 270 400,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za čas věnovaný dětem na faře.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 20. – 27. 3. 2011

Ne

2. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za rodinu Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vede mládež

Po

18:00

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za Martu Švihálkovu

Za živou a zemřelou rodinu Kroulíkovu

Čt

8:00

Za Bohumila Jirgla, bratra Jana, dvoje rodiče a živou rodinu

Slavnost Zvěstování Páně

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty – vedou ministranti

Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

So

8:00

Za Hedviku Pelánkovu, manžela a rodinu Horkých

Ne

3. neděle postní

8:00

9:30

Za Kvído Horáčka

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou mladé maminky

· Zájezd do Lurd se posune na 8. – 16.5., protože se spojíme s další skupinou, která jinak nemůže. Komu se tento termín nehodí, dejte co nejdříve vědět paní Jiřině Zavadilové. Děkuji.

· Slavnost 1.sv. přijímání bude letos 5.6.2011 v 9:30 hod.

· Prosím toho, kdo má půjčenou farní kroniku z Velké Bíteše, aby ji vrátil na faru. Děkuji!

· U sčítacích listů je třeba uvést u č. 12 náboženskou víru.

· Za týden bude mezi námi knihkupec s duchovní literaturou.

· Za týden ze soboty na neděli je změna času ze zimního na letní.

· Dary minulého týdne 1 000,- dnes je sbírka na opravy. Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 260 500,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu

ROZPIS BOHOSLUŽEB 20.-27. 2. 2011

Ne

7. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodinu Krejcarovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

18:00

Na DÚ

Košíkov: modlitba

Út

Svátek Stolce sv. Petra

St

18:00

na DÚ

Čt

8:00

na DÚ

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu, Tomkovu a Urbánkovu

So

8:00

10:00

11:00

14:00

Za zemřelého Dominika Klimeše, manželku, sourozence a oboje rodiče

Adorace za kněze a kněžská povolání

mše svatá, od 12:00 do 15:00 program na faře

Pohřeb Olgy Smutné

Ne

8. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Alžbětu a Jaroslava Macholánovy, jejich děti, vnoučata a pravnoučata

Na poděkování za 60. let života a další ochranu

· Děkuji všem organizátorům Farního plesu a Vám všem, kteří jste ho podpořili.

· V sobotu 26.2. se uskuteční setkání služebníků a služebnic Krista Velekněze, zveme všechny členy i příznivce modliteb a obětí za kněze.

· Dary minulého týdne 1 000,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 142 000,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 13. – 20. 3. 2011

Ne

1. neděle postní

8:00

9:30

Za Aloise Tunkra a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou děti

Po

18:00

Košíkov: za rodinu Kociánovu, Kobylkovu a za manžela

Út

St

18:00

Za Vincenta Beleje a živou rodinu

Čt

8:00

Za Jindřicha Šanderu, dvě manželky, duše v očistci

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty – vedou ministranti

Za Josefu Špačkovu, manžela a rodiče

Za MUDr. Miroslava Martykána a živou rodinu

So

Slavnost sv. Josefa

8:00

Za Josefa Papučka, manželku a duše v očistci

Ne

2. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za rodinu Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vede mládež

· Zájezd do Lurd se posune na 8. – 16.5., protože se spojíme s další skupinou, která jinak nemůže. Komu se tento termín nehodí, dejte co nejdříve vědět paní Jiřině Zavadilové. Děkuji.

· Slavnost 1.sv. přijímání bude letos 5.6.2011 v 9:30 hod.

· Prosím toho, kdo má půjčenou farní kroniku z Velké Bíteše, aby ji vrátil na faru. Děkuji!

· Dary minulého týdne 2 000,- 1 000,- a 500,- za týden bude sbírka na opravy. Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 259 500,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 13. - 20. 2. 2011

Ne

6. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dvoje rodiče Burešovy a živou rodinu

Za Jaromíra Šilhana, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

18:00

18:00

Za zemřelou Annu Šefflovou a drahé přátele

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

na DÚ

Čt

8:00

na DÚ

8:30

18:00

Celodenní adorace

na DÚ

So

8:00

Za Dominika Klimeše, manželku, sourozence a uzdravení rodových kořenů

Ne

7. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodinu Krejcarovu

Za živé a zemřelé farníky

· 18.2. budeme mít celodenní adoraci. Je to vždy velké obdarování pro všechny, kteří si najdou půlhodinku a věnují čas modlitbě díků a chval před vystavenou nejsvětější svátostí. Zapisujte se na přiložený papír, adorace bude od 8:30 do 17:55 hod.

· Jménem všech organizátorů Vás zvu na tradiční farní ples na příští sobotu ve 20:00 do Kulturního domu.

· Na poutní zájezd do Lurd je možné se přihlásit ještě během dnešního dne.

· Dary minulého týdne 1 000,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 141 000,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Příští neděli je sbírka na opravy.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.