Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB     1. – 8. 5. 2011

Ne

2. neděle velikonoční

Božího milosrdenství

 

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhana a dvoje rodiče

Po

Sv. Atanáš

18:00

 

19:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Svátek sv. Filipa

a Jakuba

 

 

St

 

17:00

18:00

 

Setkání prvokomunikantů v kostele

Eduarda Šmídka, rodiče a sourozence

za rodiče Kožnarovy, Maškovy a celou živou rodinu

Čt

 

8:00

Za Marii Šoustarovu a Lubomíra Jelínka

Sv. Jana Sarkandra

18:00

Za rodiče Loupovy a syna Miroslava

So

 

  8:00

Za Martu Švihálkovu, oboje rodiče a živou rodinu

Ne

3. neděle velikonoční

 

8:00

 

 

 9:30

Za Pavola Papučíka, manželku, syna Josefa a manželku

Za Josefa Rudíka a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

     Pomodlíme se za možnost získání plnomocných odpustků. Věřím a Otčenáš.

·        14.5. bude v Olomouci setkání ministrantů brněnské diecéze s naším Otcem biskupem Vojtěchem. Bohoslovci připravují pro jednotlivé věkové skupiny zajímavý program. Všechny Vás tam srdečně zvu a prosím rodiče, aby tuto akci podpořili, autobus pojede přes Bíteš.

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny školáky na Cyklistické závody, které se konají příští neděli 8. května od 14.30 na ul. Sadová u Základní školy.

·        Pohádkový les se uskuteční 15. května od 14 hodin. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

·        Dnes vybereme papírové pokladničky s postní almužnou.

·        Farnost v Křižanově shromažďuje prostředky na sochu svaté Zdislavy. Můžete si rozebrat letáky, jsou vzadu na stolku, a podle svých možnosti přispět.

·        Dary minulého týdne: 4 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 305 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

·        Děkuji za úklid kostela a fary a za velikonoční květinovou výzdobu,  ostatní pomoc a podporu.

·        Přihlášky pro děti na mladší i starší farní tábory jsou vzadu na stolku nebo na internetových staránkách farnosti hlavní vedoucí mladších Jan Brym; starších Michal Kratochvíla.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 24.4.- 1.5. 2011

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

8:00

9:30

Za zemřelou sestru a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Pondělí velikonoční

18:00

19:00

Za Jiřího Fialu, maminku a celou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

Úterý velikonoční

St

Středa velikonoční

18:00

Za rodinu Musilovu a Homolovu

Čt

Čtvrtek velikonoční

8:00

Za manžele Zavřelovy, Zedníčkovy a celou přízeň

Pátek velikonoční

15:00

18:00

Pohřeb Marie Nováčkové

za Boží ochranu

So

Sobota velikonoční

8:00

10:30

18:00

Vlastní úmysl

Na poděkování za 60. let společného života

Pohřeb Daniela Daňka

Čarodějnice na farní zahradě

Ne

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhana a dvoje rodiče

· Všem přeji radost z víry ve vzkříšení Ježíše Krista a také naše vzkříšení.

· V sobotu od 18:00 budou na farní zahradě čarodějnice i s programem pro děti.

· Z velikonočního jarmarku bylo odesláno 14 000,- Děkuji všem za jeho přípravu a za podporu nejpotřebnějších dětí ve světě.

· Sbírka na opravy z minulé neděle činila 13 600,- Dary minulého týdne: 3 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 301 300,-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Papírové pokladničky s postní almužnou vybereme příští neděli.

· Děkuji varhaníkům, schole a všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy Vzkříšeného Pána. Za úklid kostela a fary a za velikonoční květinovou výzdobu a ostatní pomoc a podporu.

Rozpis bohoslužeb 10. - 17. dubna 2011

Ne

5. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za rodiče Jochovy a za živou a zemřelou přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou starší ženy

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodinu Čertekovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Františka a Amálii Žákovy

Čt

 

8:00

Za rodiče Kučerovy a rodinu Šilhanovu

 

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty – vedou  ministranti

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokornovu

So

 

  8:00

 

8:30

18:00

 

Za Josefa Kopáčka, maminku, Drahomíra Hotárka a celou živou a zemřelou rodinu

Setkání mládeže s Otcem biskupem  Vojtěchem

Koncert Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček 7. posledních vět Ježíše Krista

Ne

Květná neděle

8:00

 

 9:30

14:30

Za Bedřicha Tunkra

Za Miroslava Svobody, sestru a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou starší muži

·        Dnes máme velikonoční jarmark, prostřednictvím výrobků našich dětí se můžeme spojit s misiemi a s těmi nejpotřebnějšími dětmi.

·        V sobotu je setkání mládeže s Otcem biskupem autobus odjíždí 7:15 z Masarykova náměstí, mohou se zúčastnit děti od 6. tř. bude je doprovázet pani katechetka; cesta bude zdarma.

·        Příští týden je týden modliteb za mládež.

·        Zbraslavská farnost připravuje židovskou sederovou večeři. Na tuto večeři nás zve. Kdo se chce přihlásit kontakty jsou ve vývěsce. A dnes nás zve na muzikál Tarsan o životě sv. Pavla z Tarzu v 18:00 v Kulturním domě ve Zbraslavi.

·        Zpovědní den farnosti bude tradičně ve stř. sv. týdne od 17:00 do 19:00 hod.

·        Dary minulého týdne 300,- 2 x 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 281 700,-  Příští neděli je sbírka na opravy. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

·        Děkuji za čas věnovaný dětem na faře.

·        Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 17.- 24. 4. 2011

Ne

Květná neděle

8:00

 

9:30

Za Bedřicha Tunkra

Za Miroslava Svobody, sestru a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

18:00

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Košíkov: modlitba

Út

 

8:00

 Na dobrý úmysl

St

 

8:00

14:00

17:00

Za rodinu Požárovu z Bezděkova

Pohřeb Bernarda Chmelíčka

až 19:00 Zpovědní den farnosti

Čt

Zelený čtvrtek

18:00

za zemřelé kněze z farnosti

Velký pátek

18:00

Velkopáteční obřady

So

Bílá sobota

20:00

Velikonoční vigílie

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně -  Boží hod velikonoční

 

8:00

 

 9:30

 

Za zemřelou sestru a dvoje rodiče

 

Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Zpovědní den farnosti bude tradičně ve stř. sv. týdne. 20.4. od 17:00 do 19:00 hod. Využijte této možnosti, abychom mohli společně na nejdůležitější dny v roce přijímat.

·        Prosím 12. mužů - apoštolů na Zelený čtvrtek, aby v rámci bohoslužby slova přišli tradičně na mytí nohou do presbytáře.

·        Z velikonočního jarmarku máme 13 600,- Děkuji všem za jeho přípravu a za podporu nejpotřebnějších dětí ve světě.

·        Dary minulého týdne: 2 x 500,- 2 x 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 284 700,-  Dnes je sbírka na opravy. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

·        Děkuji za čas věnovaný dětem na faře.

·        Děkuji za úklid kostela a fary a za velikonoční květinovou výzdobu a ostatní pomoc a podporu.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB 3. – 10. 4. 2011

Ne

4. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče, za sestru Miladu a duše v očistci

Za rodinu Lacinovu, Millerovu, Lenku Ježovu a Františka Lacinu

Pobožnost křížové cesty – vedou mladí muži

Po

18:00

19:00

Na DÚ

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za Josefa Zavadila a rodiče

Čt

8:00

Za Františku Bokrovu, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty

Za rodinu Tomkovu a duše v očistci

So

8:00

11:30

Za rodiče Burianovy, Pokorných a celou rodinu

Za novomanžele

Ne

5. neděle postní

8:00

9:30

14:30

Za rodiče Jochovy a za živou a zemřelou přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty – vedou starší ženy

· V sobotu zde budou oddáni Zuzana Sedmidubská ze Žďáre a Lukáš Běhal ze Křoví.

· Za týden budeme mít velikonoční jarmark.

· Zbraslavská farnost připravuje židovskou sederovou večeři. Na tuto večeři nás zve. Kdo se chce přihlásit kontakty jsou ve vývěsce.

· Dary minulého týdne 1000,- 3 000,- 5 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 279 400,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za čas věnovaný dětem na faře.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.