Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB 5. – 12. 6. 2011

Ne

7. neděle velikonoční

8:00

9:30

Za rodinu Koukolovu a Burianovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Norberta

18:00

19:00

Za Jaroslava Dočkala, dvoje rodiče, sestry a živou rodinu a za Boží požehnání

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za Františka Ráboně

Čt

8:00

Za Antonína Božka, dvoje rodiče a švagrovou Olgu

10:00

18:00

Domov důchodců

Za Ladislava Nedomu, rodinu Nedomovu a Dufkovu žehnání květin

So

Sv. Barnabáše, apoštola

19:00

20:00

Za důstojného otce děkana Josefa Doležala a jeho rodiče

Svatodušní bdění

Ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy a za živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

· 18.6.budou oddáni v Březí Jan Břenda z Velké Bíteše a Veronika Tůčková z Březí.

· Dnes ve 14 hodin je Pohádkový les. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

· V pátek v 18:00 bude žehnání květin.

· Dary minulého týdne: 2 000,- 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 316 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Za týden bude sbírka na Charitu.

· Děkuji za úklid kostela a fary, za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a

podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 29.5.- 5. 6. 2011

Ne

6. neděle velikonoční

8:00

9:30

14:00

19:00

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání motorek

Májová pobožnost

Po

Sv. Zdislavy

18:00

19:00

Za Františku Burianovu a Josefa Buriana,

na poděkování za 79. roků života a další ochranu

Košíkov: modlitba

Út

Svátek Navštívení Panny Marie

8:00

Na DÚ

St

Sv. Justina

18:00

Za Oldřicha Bureše, Karla Kozu a celou přízeň

Čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

8:00

Za Silvestra Holíka, dvoje rodiče a živou rodinu

Sv. Karla Lwangy a druhů

18:00

Za rodinu Hanzlovu a Žákovu

So

8:00

11:00

14:00

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

svatba

Zpověď prvokomunikantů a jejich rodin

Ne

7. neděle velikonoční

8:00

9:30

Za rodinu Koukolovu a Burianovu a duše v očistci

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

Za živé a zemřelé farníky

· Od pátku se budeme modlit novénu k DS.

· V sobotu v 11:00 hod. zde budou oddáni Radek Gruber z Jesenice a Petra Bajerová z Velké Bíteše.

· Pohádkový les bude za týden 5.6. ve 14 hodin. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

· Dary minulého týdne: 2 000,- 500,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 313 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem, kdo jste se zapojili do noci kostelů.

· Děkuji za úklid kostela a fary, za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a

podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 15.- 22. 5. 2011

Ne

4. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za rodiče Petrovy, bratra a živou rodinu

Za rodinu Koláčných a Cendelínovu

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

Po

Svátek sv. Jana Nepomuckého

18:00

19:00

Za rodinu Kopovu

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za Josefa Maloně, rodiče Lacinovy a živou a zemřelou rodinu

Čt

8:00

Za zemřelou manželku, celou rodinu Sojkovu a duše v očistci

18:00

1. Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

2. Za rodiče Maršálkovy, sourozence a jejich rodiče

So

8:00

Za rodinu Lacinovu, Müllerovu,Lenku Ježovou a Františka Lacinu

Ne

5. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Macholánovu a Jelínkovu

Bohosližba slova

Májová pobožnost

· Pohádkový les dnes byl zrušen kvůli nepříznivému počasí. Uskuteční se 5. června. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

· 28.5. bude pouť rodin na Svaté u Kadlce. Mše sv. bude v 16:00. Hlavní celebrant bude P. Jan Peňáz. Pěší poutníci vyjdou 13:00 od kostela. Autobus od kostela ve 14:00. Zpět bychom jeli všichni autobusem. Zájemci zapište se vzadu na stolku. Farnost v Křižanově shromažďuje prostředky na sochu svaté Zdislavy. Můžete si rozebrat letáky, jsou vzadu na stolku, a podle svých možnosti přispět.

· Dnes je sbírka na bohoslovce.

· Dary minulého týdne: 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 311 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 22.- 29. 5. 2011

Ne

5. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Macholánovu a Jelínkovu

Bohoslužba slova

Májová pobožnost

Po

18:00

19:00

Za Jaromíra a Miladu Smutných a živou a zemřelou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za rodiče Piskovy, živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Filip Neri

8:00

Za zemřelého manžela, rodinu Stráníkovu, Kamínkovu a duše v očistci

NOC KOSTELŮ

19:00

Za Bohumila Jirgla, bratra Jana, dvoje rodiče a živou rodinu; následuje bohatý program noci kostelů

So

8:00

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

Ne

6. neděle velikonoční

8:00

9:30

14:00

19:00

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání motorek

Májová pobožnost

· V pátek bude noc kostelů s bohatým programem. Vystoupí naše schola, folková skupina Žalozpěvy a komorní Tišnovský orchestr.

· 28.5. bude pouť rodin na Svaté u Kadolce. Mše sv. bude v 16:00. Hlavní celebrant bude P. Jan Peňáz. Pěší poutníci vyjdou ve 13:00 od kostela. Autobus od kostela ve 14:00, pokud bude dost lidí. Zpět bychom jeli všichni autobusem. Zájemci zapište se vzadu na stolku.

· Pohádkový les byl přeložen na 5.6. ve 14 hodin. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

· Sbírka na bohoslovce činila 14 600,-

· Dary minulého týdne: 500,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 311 800-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a

podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 8.- 15. 5. 2011

Ne

3. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za Pavola Papučíka, manželku, syna Josefa a manželku

Za Josefa Prudíka a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

Po

19:00

Košíkov: za rodinu Jůzovu, Hortovu a Kotlánovu

Út

St

17:00

18:00

Setkání prvokomunikantů s rodiči v kostele

za manžele Brychtovy a Josefa Urbánka

Čt

8:00

Za Aloise Tunkra, sourozence a za dvoje rodiče

10:00

17:00

18:00

Domov důchodců

Zpovídá P. Jan Nekuda, farář z Náměště

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu, Tomkovu a Urbánkovu

So

Svátek sv. Matěje, apoštola

8:00

Za Marii Březinovu, dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

Ne

4. neděle velikonoční

8:00

9:30

19:00

Za rodiče Petrovy, bratra a živou rodinu

Za rodinu Koláčných a Cendelínovu

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

· Blahopřeji všem matkám a děkuji za příklad života.

· Májové pobožnosti jsou v neděli, v pondělí, ve středu a v pátek.

· Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny školáky na Cyklistické závody, které se konají dnes 8. května od 14.30 na ul. Sadová u Základní školy.

· Pohádkový les se uskuteční 15. května od 14 hodin. Vycházet se bude od Mateřské školky na náměstí, cíl je na farní zahradě.

· Farnost v Křižanově shromažďuje prostředky na sochu svaté Zdislavy. Můžete si rozebrat letáky, jsou vzadu na stolku, a podle svých možnosti přispět.

· Za týden bude sbírka na bohoslovce. Příští týden bude křestní neděle.

· Dary minulého týdne: 2 000,- 1 500,- 500,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 309 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary a za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.