Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB 10. - 17. 7. 2011

Ne

15. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Dvořáka, manželku Libuši a Antonína Trávníčka

Po

Svátek sv. Benedikta

8:00

19:00

Volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

8:00

na DÚ

St

19:00

Modlitba růžence

Čt

Svátek blahoslaveného Hroznaty

8:00

Modlitba růžence

Sv.Bonaventury

19:30

za Libuši a Vítezslava Ventruby

za Ladislava a Růženu Dufkovy

So

8:00

Modlitba růžence

Ne

16. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Otce Pátera Františka Vaška

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes je sbírka na opravy. Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 324 300-, Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky; za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 3.7.-10.7. 2011

Ne

14. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Strnada a živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Žákovu a Robotkovu

Po

Sv. Prokop

19:00

19:00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost sv. Cyrila

a Metoděje

8:00

Za rodiče, manžela a živou a zemřelou rodinu

St

Sv. Marie Gorettiová

8:00

Volný úmysl

Čt

8:00

19:00

Za Karla Eliáše, rodiče Kučerovy a přízeň ze 14.7.

V Košíkově za rodinu Kociánovu, Kobylkovu a manžela z 11.7.

18:00

19:00

Svátost smíření: zpovídá P. Jan Nekuda, farář z Náměště

Za Marii a Hynka Urbánkovy, Františka Malého a celou přízeň

So

8:00

za Františka a Ludmilu Brymovy z 16.7.

Ne

15. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Dvořáka, manželku Libuši a Antonína Trávníčka

· V Újezdě u Brna bude ve středu 6.7. v 15:00 primice Jiřího Jeniše, zájemci napište se vzadu na stolku. Autobus pojede ve 13:00 od kostela.

· Srdečně vás zveme  na folkový festival PRAMENY, který se uskuteční v sobotu 9.7.2011 v Níhově. Začátek mší svatou v 15:00, potom od 16:00 festival, výtěžek bude na nové varhany v Březí.

· Dnes začínají toulky velkomezeříčským děkanstvím. Soutěžní karty si můžete vyzvednout vzadu na stolku.

· Dary minulého týdne: 3 x 1000,- a 500,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 324 300-, Děkuji všem, kteří přispěli. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky; za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 19. -26. 6. 2011

Ne

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

8:00

9:30

Za Františka Jelínka, dceru a syna

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

19:00

Za rodinu Malou a Turkovu, za živé a zemřelé a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

Čt

Slavnost Těla a krve Páně

8:00

19:00

Za Aloise Tunkra a dvoje rodiče

Na DÚ

18:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny a rodiče Lacinovy

So

8:00

Za Františka Kubíčka a rodiče

Ne

13. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Čestmíra Saláta

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého vnuka Petra, živou a zemřelu rodinu Oberajtrovu a Vernerovu

· V pátek poděkujeme s dětmi v 18:00 při mši sv. za ulynulý školní rok potom bude tradiční táborák na farní zahradě.

· Půl hodiny před bohoslužbami se budeme modlit modlitbu růžence.

· Vzadu na stolku si můžete vzít časopis IN. Zvláště vy, kteří máte 12.-13. leté dcery nebo vnučky. Časopis je vhodný i k apoštolátu.

· Společná svátost nemocných bude letos v neděli na obou mších sv. 3. července.

· Dary minulého týdne: 500,- 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 319 800-, Sbírka na Charitu minulý týden činila 9 700,- Děkuji všem, kteří přispěli. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary, za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a

podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 26.6.- 3.7. 2011

Ne

13. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Čestmíra Saláta

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého vnuka Petra, živou a zemřelu rodinu Oberajtrovu a Vernerovu

Po

19:00

19:00

Za Helenu Krčovou a manžela a za rodinu Koláčkovu

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Irenej

St

Slavnost sv. Petra a Pavla

19:00

Za Cyrila Zavadila, manželku a syna

Čt

8:00

14:00

Za rodiče Bartoškovy a dceru Marii

Pohřeb Karla Budína

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

19:00

Na poděkování Pánu Bohu za 90. roků života a další Boží pomoc

So

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovou a přízeń

A za uzdravení rodových kořenů

Ne

14. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Strnada a živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Žákovu a Robotkovu

· Půl hodiny před bohoslužbami se modlíme modlitbu růžence.

· V Újezdě u Brna bude 6.7. v 15:00 primice Jiřího Jeniše, zájemci napište se vzadu na stolku.

· V sobotu 9.7.2011 se uskuteční v Níhově folkový festival PRAMENY začátek mší svatou v 15:00, potom od 16:00 festival.

· Odběratelky časopisu IN, můžete si vzít vzadu na polici nové číslo.

· Společná svátost nemocných bude letos v neděli na obou mších sv. 3. července.

· Dary minulého týdne: 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 320 800-, Děkuji všem, kteří přispěli. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky; za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 12. – 19. 6. 2011

Ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého – hod Boží svatodušní

 

8:00

 

 

9:30

 

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy a za živé rodiny

 

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Antonína z Padovy

19:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodinu Musilovu a Homolovu

Čt

 

8:00

Za rodiče Petrlíkovy, syna a vnučku

 

18:00

Za Bohumila Pelánka, manželku a rodinu Horkých

So

 

  8:00

Za Marii Papučíkovu, manžela a duše v očistci

Ne

Pouť sv. Jana Křtitele

8:00

 

9:30

Za Františka Jelínka, dceru a syna

 

Za živé a zemřelé farníky

·        Za týden oslavíme pouť sv. Jana Křtitele.

·        Společná svátost nemocných bude letos v neděli na obou mších sv. 3. července.

·        Dary minulého týdne: 2 x 500,- 1000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 318 300-. Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

·        Dnes je sbírka na Charitu.

·        Děkuji za úklid kostela  a fary, za květinovou výzdobu,  ostatní pomoc a

          podporu.