Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB 18. -25. 9. 2011

Ne

25. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Kajzarajtrovu a Neklapilovu

Po

18:00

19:00

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Ondřeje a Pavla

St

Svátek sv. Matouše

18:00

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Čt

8:00

Volný úmysl

Sv. Pia z Pietrelciny

18:00

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a živou rodinu

So

8:00

Za Josefa Papučka, manželku a Danku

Za rodiče Komínovy

Ne

26. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

Za živé a zemřelé farníky

· Rozvrh náboženství je vyvěšen pod strážní věží. Kdo chce jít k 1. svatému přijímání je třeba, aby chodil od 1. třídy.

· Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu od 16:00 do 18:00 hod.

· Tradiční putování dětí do Košikova se uskuteční v sobotu 24. Sraz u kostela ve 13:30 hod.

· Děkuji také všem spolupracovníkům, zvláště také Vám, kteří se podílíte se mnou na pastoraci, modlíte a obětujete za farnost svá utrpení a životní kříže a vám, kteří zajišťujete provoz a chod kostela.

· Dnes je sbírka na opravy. Dary minulého týdne: 2 x 500,- 1 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 401 410-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Příští rok, dá-li Pán, opravíme věž kostela.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 11.- 18. 9. 2011

Ne

24. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha

Po

19:00

Košíkov

Za rodinu Pelikánovu, Kozovu, Boží pomoc a dary Ducha svatého

Út

Sv. Jana Zlatoústého

St

Svátek Povýšení sv. Kříže

18:00

za zemřelou Marii Veselou

Čt

Památka Panny Marie Bolestné

8:00

Za rodinu Malých, Turkovu a poděkování za 50 roků života

Za Bořivoje Hotárka a přízeń z Přibyslavic

Sv. Ludmily

19:00

za Karla Urbánka, syna Pavla, bratra Antonína a duše v očistci

So

8:00

Volný úmysl

Ne

25. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Kajzarajtrovu a Neklapilovu

· Náboženství začínáme učit zítra. Je vyvěšeno pod strážní věží, učebny budou dopsány v průběhu týdne.

· Od následující soboty bude opět na faře od 16:00 do 18:00 setkávání dětí.

· Za týden v neděli pojede zbraslavská farnost do Křtin a na Vranov u Brna. (zatím je 20. míst volných). Zájemci hlaste se u Ivetky Pelikánové nebo u její babičky z Košíkova.

· Tradiční putování dětí do Košikova bude v sobotu 24.9. Sraz u kostela v …….

· Děkuji všem organizátorům včerejšího odpoledne na faře.

· Děkuji také všem spolupracovníkům, zvláště také Vám, kteří se modlíte a obětujete za farnost svá utrpení a životní kříže.

· Příští neděli je sbírka na opravy. Dary minulého týdne: 2 x 500,- 1 000,- 32 000,-od farníků z Košíkova. Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 399 410-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Příští rok, dá-li Pán, opravíme věž kostela.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  14.- 21. 8. 2011

Ne

20. neděle

v mezidobí

8:00

 

 

9:30

Za zemřelou rodinu Sedlákovu, Marii a Vladimíra, za Bohuslava Vajsmana a  rodinu Studených a na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8:00

19:00

19:00

Volný úmysl

Košíkov - modlitba

Za Marii Papučíkovu, manželku a duše v očistci

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za Františka Voborného, dvě sestry a duše v očistci a Boží ochranu celé rodině

Čt

 

8:00

19:00

Za Marii Šoustarovu a bratra

Svátost smíření v Košíkově

 

19:00

Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

So

Sv. Bernarda

8:00

Za rodinu Chadimovu a Pokorných a živou a zemřelou rodinu

Ne

Sv. Bartoloměje

Pouť v Košíkově

8:00

 9:30

Za Marii Hudečkovu, syna Miroslava a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky a poutníky v Košíkově

·        Dary minulého týdne: 1 000,-  Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   340 000-, Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať! Firma na opravu omítek už na kostele pracuje. Provázejme celou akci modlitbou, aby dobře proběhla. Za týden je sbírka na opravy.

·        Ve čtvrtek 18.8. bude svátost smíření před poutí v Košíkově od 19:00 hodin.

·        V neděli 21.8.2011 bude v Košíkově poutní mše sv. v 9:30 hod. Zde ve Velké Bíteši v 9:30 nebude.

·        V případě potřeby hovořit s cizím knězem, obraťte se na P. Václava Zoufalého, nového faráře z Jinošova; bydlí zde na faře. Číslo telefonu 725385620

·        Děkuji varhaníkům za úklid kostela  a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky;                     za květinovou výzdobu,  ostatní pomoc a podporu.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB 28.8.- 4.9. 2011

Ne

22. neděle

v mezidobí

8:00

 

9:30

Za Ctibora Velebu a živou a zemřelou rodinu Velebovu a Nečesalovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

19:00

18:15

19:00

Košíkov: modlitba

Svátost smíření zvláště pro děti

Na úmysl dárce

Út

 

 

 

St

 

18:15 19:00

 

Svátost smíření zvláště pro děti

Za rodiny Markovy, za rodinu Pavlíčkovu a poděkování za 52 roků společného života

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

 

19:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

So

Sv. Řehoře Velikého

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Kladivovu a Vrbovu

Ne

23. neděle

v mezidobí

8:00

 

9:30

Za živé a zemřelé členy rodiny Porupkovy, Urbánkovy a Tomkovy

Volný úmysl

.

·        Děti, přijďte ke svátosti smíření před začátkem školního roku. V pondělí od 18:15 a ve středu také od 18:15 hod.

·        Kolpingova rodina pořádá dnes v 15:00 hod. tenisový turnaj pro začátečníky na tenisových kurtech.

·        Velkobítešská chasa a Kolpingova rodina srdečně zvou všechny školáky na Rozloučení s prázdninami.  Uskuteční se v úterý 30. srpna od 17 hodin na farní zahradě ve Velké Bíteši. Strojem času se dostaneme do historických okamžiků Velké Bíteše. Na všechny čekají skákací hrad a trampolína, táborák, hry a soutěže a zábava s kapelou Bridge.

·        3.9.2011 ve 12:00 zde budou oddáni Ing. Ondřej Hlavínek z Velké Bíteše a Jaroslava Kašparová z Pucova.

·        Za týden v 8:00 poděkujeme za letošní úrodu.

·        Sbírka na opravy minulou neděli činila 9 510,-. Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   353 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Příští rok, dá-li Pán, opravíme věž kostela.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště také Vám, kteří se modlíte a obětujete za farnost svá utrpení a životní kříže.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  7. - 14. 8. 2011

Ne

19. neděle

v mezidobí

8:00

 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Ladislava Nováčka, dvoje rodiče

 

Po

Sv. Dominika

19:00

19:00

Košíkov: modlitba

Volný úmysl

Út

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

 

 

St

Svátek sv. Vavřince

18:00

19:00

Zpovídá P. Václav Zoufalý, farář z Jinošova

za rodiče Sedlákovy, Žákovy, dva bratry a švagra

Čt

Sv. Kláry

8:00

Volný úmysl

 

19:30

Volný úmysl

So

 

8:00

Modlitba růžence

Ne

20. neděle

v mezidobí

8:00

 

 

 9:30

Za zemřelou rodinu Sedlákovu, Marii a Vladimíra, za Bohuslava Vajsmana a  rodinu Studených a na dobrý úmysl

Za živé a zemřelé farníky – křestní neděle

·        Děkuji farníkům z Přibyslavic za moc dobře připravenou pouť u Jakoubka. Velmi se nám tam líbilo.

·        Ve středu je příležitost svátosti smíření od 18:00 do 19:00 hod. u cizího zpovědníka.

·        Dary minulého týdne: 1 000,-  Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   339 000-, Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať! Firma na opravu omítek už na kostele pracuje. Provázejme celou akci modlitbou, aby dobře proběhla.

·        V neděli 21.8.2011 bude v Košíkově poutní mše sv. v 10:00 hod. Zde ve Velké Bíteši v 9:30 nebude.

·        V případě potřeby se obraťte na P. Václava Zoufalého, nového faráře z Jinošova; bydlí zde na faře. Číslo telefonu 725385620

·        Děkuji varhaníkům za úklid kostela  a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky;                     za květinovou výzdobu,  ostatní pomoc a podporu.