ROZPIS BOHOSLUŽEB

25. 12. 2011 – 1. 1. 2012

Ne

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Kratochvílová M.

Za manžele Vojancovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Štěpána

8:00

9:30

14:30

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu, Zedníčkovu a přízeň

Za Libuši Fialovu, syna a celou rodinu

Svatoštěpánská koleda se svátostným požehnáním

Út

Sv. Jana

8:00

na DÚ + žehnání vína

St

Sv. Mláďátek

Čt

8:00

Modlitba růžence + litanie ke všem svatým

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Silvestr

16:30

Za Ladislava Jandu a rodinu Měřínských

Za Miloslava Loupa a rodinu Loupovu

Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za uzdravení rodových kořenů

Za živé a zemřelé farníky

· Všem Vám přeji Požehnané svátky vánoční. Pozdravujte své nemocné a ty, kteří mezi nás nemohli přijít.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.