ROZPIS BOHOSLUŽEB 4.-11.12.2011

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

17:00

Košíkov: modlitba

Na dobrý úmysl s návštěvou  sv. Mikuláše

Út

19:00

Koncert Trio od sv. Jakuba

St

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu, Havránkovu a Hořínkovu

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

18:00

Za Růženu Lysou a manžela

Za děti a mládež farnosti

18:00

Za rodinu Krejcarovu

So

8:00

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaroslava Kříže, jeho bratry a rodiče Budínovi a Křížovi

Za Pavla Vitouše, rodinu Fialovu a Vitoušovu

· 4., 11, a 18. prosince budeme vybírat hračky, které udělají radost dětem z mateřského centra Bítešáček.

· Za týden bude misijní jarmark.

· Na televizi Noe se vybralo minulý týden 11 970 Kč.

· Dary minulého týdne 2 x 1000 Kč 1 x 500 Kč.

· V pátek 9.12. zde bude zpovídat od 17 hodin páter Jan Nekuda farář z Náměště.

· V pátek 9.12. od 13 do 19 hodin a v sobotu 10.12. od 9 do 13 hodin proběhne sběr šatstva na Náměstí 84 vedle firmy David.

· Vzadu na stolečku můžete zakoupit novou knihu Marušky a Karla Dvořákových s názvem Sto dětí mi říká brácho. Vypráví o jejich roční dobrovolné službě v Indii. Cena knihy je 149 Kč. Výtěžek z prodeje bude věnován na potřeby farnosti. Peníze vhoďte do společné dřevěné kasičky.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.