ROZPIS BOHOSLUŽEB 20.-27.11.2011

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Švihálkovu, manžela a dvoje rodiče

Předadventní koncert

Po

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18:00

18:00

Za Lubomíra Novotného, rodinu Novotných a Báňovu

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Cecílie

St

Sv. Klementa

18:00

Za rodinu Kučerovu, Jarošovu a Emíliii Beránkovu

Čt

Sv. Ondřeje a druhů

8:00

Na poděkování za 90. let života

17:00

18:00

19:30

Adorace

Na poděkování rodina Hermanova

Průvod k misijnímu

So

8:00

Za rodinu Pavlíčkovu, Neklapilovu a Liškovu

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Horkých, Pelánkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes se uskuteční koncert v kostele ve Velké Bíteši v 16:00 hod. Vystoupí skupina Žalozpěv, Bítešská schola a další.

· Tento pátek a sobotu navštíví naši farnost Velká Bíteš biskup Pavel Posád a provede adventní duchovní obnovu v rámci desetiletého výročí lidových misií.

· V pátek bude od 17:00 adorace, mše sv. po ní promluva a  průvod k misijnímu kříži. V sobotu mše sv. v 8:00 po ní 3. promluvy s přestávkami a občerstvením na faře. Všechny srdečně zvu a ženy prosím o zajištění pohoštění. Děkuji.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.