ROZPIS BOHOSLUŽEB  6.– 13. 11. 2011

Ne

32. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

15:00

16:00

Za Františka Jelínka, dceru a syna

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost na novém hřbitově

Pobožnost na hřbitově v Košíkově

Po

18:00

Za Bělu Kubíčkovu, za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu a Štefkovu

Út

St

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Za rodiče Zavadilovy a syna

Čt

Sv. Lva Velikého

8:00

Za rodiče Buchalovy, tetu Růženu

Sv. Martina

10:00

17:00

18:00

Domov důchodců

Zpovídá P. Jan Nekuda

Za živou rodinu Vondruškovu a Vodičkovu

So

Sv. Josafata

8:00

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha

Ne

33. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelé rodiče Pískovy a za rodinu Chybovu

· Využijme příležitost k získání plnomocných odpustků slavením svátosti smíření na Slavnost všech svatých a celý následující týden.

· Ode dneška se zapisují úmysly bohoslužeb na další půlrok.

· Dary minulého týdne: 800,- 5 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   398 110-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.