ROZPIS BOHOSLUŽEB 23. - 30. 10. 2011

Ne

30. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

16:00

Za rodinu Pavlíčkovu, Liškovu a Boží ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Muzikál Tarzan v Kulturním domě

Po

18:00

19:00

za rodinu Matějkovu a Kantorovu

Košíkov: modlitba

Út

St

15:00

18:00

Pohřeb Bořivoje Hotárka

Poděkování za zdraví a prosba o další Boží ochranu

Čt

8:00

11:00

Za dvoje zemřelé rodiče Žaloudkovy a Šabackých a živou rodinu

Pohřeb Olgy Staňkové

Svátek sv. Šimona a Judy

8:00

1. Na úmysl dárce

2. Za Zdeňka Drlička a dvoje rodiče

So

Bl. Marie Restituty Kafkové

8:00

Za rodiny Burianovu, Pokorných a Bártovu

Ne

Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

Za syna Pavla, živou a zemřelou rodinu Hájkovu a Uhlířovu

Za živé a zemřelé farníky

· Využijme příležitost k získání plnomocných odpustků slavením svátosti smíření na Slavnost všech svatých a celý následující týden.

· Dnes v 16:00 bude v Kulturním domě muzikál TARZAN. Autorem textů i hudby je Luděk Strašák ze Zbraslavi. Muzikál nacvičil s mládeží ze spojených farností. Srdečně Vás všechny zvu.

· Srdečně zveme na promítání fotografií Ladí Koubka a Ondry Macholy z Vietnamu. Uskuteční se v neděli 30. října v 17.00 v Zakladní umělecké škole. Za týden bude změna času ze soboty na neděli a zároveň bude zápis bohoslužeb na další půlrok. S nedělními úmysly mějme ohled na druhé, zvláště na ty, kterým se ještě nedostalo. Děkuji za pochopení.

· Dnes je sbírka na misie.

· Dary minulého týdne: 1 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 390 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně a včas ukončeny.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.