ROZPIS BOHOSLUŽEB  9.– 16. 10. 2011

Ne

28. neděle

v mezidobí

  8:00

 

  9:30

16:00

Za Josefa Horkého, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Varhanní koncert

Po

 

19:00

Košíkov

Za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Františka Ráboně

Čt

 

8:00

Za Františku Špačkovu, rodiče a děti

 

10:00

17:00

 

18:00

 

Domov důchodců

Svátost smíření; zpovídá P. Jan Nekuda při ní tichá adorace

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy a živou rodinu

So

Sv. Terezie od Ježíše

8:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Ne

29. neděle

v mezidobí

 8:00

  9:30

Za rodinu Dočkalovu a rodiče Šanderovy

Za živé a zemřelé farníky

·        Všechny Vás srdečně zvu na varhaní koncert dnes  v 16:00 hod. Zahraje nám Ondřej Můčka, předseda organologické komise brněnské diecéze a přední brněnský varhaník.

·        Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu zpěv od 15:00, potom hry           od 16:00 do 18:00 hod.

·        23.10. v 16:00 bude v Kulturním domě muzikál TARZAN. Autorem textů i hudby je Luděk Strašák ze Zbraslavi. Muzikál nacvičil s mládeží ze spojených farností.

·        Novokněz P. Jiří Jeniš přijede až v neděli 13. listopadu na obě bohoslužby.

·        Dary minulého týdne: 1 000,-  Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   386 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně a včas ukončeny.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.