ROZPIS BOHOSLUŽEB 2.– 9. 10. 2011

Ne

27. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

14:00

Za rodiny Pokorných, Burianovu a Bártovu

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování za motorkářskou sezónu

Po

18:00

19:00

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Františka z Assisi

St

18:00

Za manžela, dceru Miroslavu a dvoje rodiče

Čt

8:00

1. Za Ludvíka Dvořáka a rodiče

2. Za Ladislava Vlčka a živou a zemřelou rodinu

Památka Panny Marie Růžencové

17:00

18:00

Výstava Nejsvětější svátosti

Na dobrý úmysl rodiny Hermanovy

So

8:00

11:00

Za Marii Jochovu, manžela a dvě sestry

Za novomanžele

Ne

28. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

16:00

Za Josefa Horkého, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Varhaní koncert

· V sobotu 8. 10. 2011 v 11:00 zde budou oddáni Ing. Jan Kratochvíla a Mgr. Jana Rousová.

· Rozvrh náboženství je vyvěšen pod strážní věží. Kdo chce přistoupit k 1. svatému přijímání, je třeba, aby chodil od 1. třídy do náboženství.

· Setkávání dětí probíhá opět na faře v sobotu od 16:00 do 18:00 hod.

· Všechny Vás srdečně zvu na varhaní koncert za týden v neděli v 16:00 hod. Zahraje nám Ondřej Můčka, přední hudební varhaník.

· Dary minulého týdne: 2 x 1 000,- 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 385 510-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravy fasád našich kostelů modlitbou, aby byly zdárně ukončeny. Letos ještě opravíme kostel v Košíkově.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti. Také děkuji za milé přijetí putujících dětí před týdnem v Košíkově a chutné občerstvení.