Rok 2011

ROZPIS BOHOSLUŽEB

25. 12. 2011 – 1. 1. 2012

Ne

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Kratochvílová M.

Za manžele Vojancovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Štěpána

8:00

9:30

14:30

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu, Zedníčkovu a přízeň

Za Libuši Fialovu, syna a celou rodinu

Svatoštěpánská koleda se svátostným požehnáním

Út

Sv. Jana

8:00

na DÚ + žehnání vína

St

Sv. Mláďátek

Čt

8:00

Modlitba růžence + litanie ke všem svatým

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Silvestr

16:30

Za Ladislava Jandu a rodinu Měřínských

Za Miloslava Loupa a rodinu Loupovu

Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za uzdravení rodových kořenů

Za živé a zemřelé farníky

· Všem Vám přeji Požehnané svátky vánoční. Pozdravujte své nemocné a ty, kteří mezi nás nemohli přijít.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 18.-25.12.2011

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou Libuši Dvořákovu, manžela a živou a zemřelou rodinu Trávničkovu a Dvořákovu

Po

18:00

Za Boží pomoc a ochranu pro syna Milana a za uzdravení vnuka Milana

Út

St

18:00

Za rodinu Melicharovu

Čt

8:00

Za Čestmíra Saláta

18:00

Za Zdeňka Drlíčka, dvoje rodiče

So

Štědrý den

16:00

24:00

Za Jaromíra a Miladu Smutných a živou a zemřelou rodinu

Za Bohumila Jirgla, bratra Jana a dvoje rodiče

Ne

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Kratochvílová M.

· Děkuji za úklid kostela  a fary, za velice pěkné a vkusné vývěsky;                     za květinovou výzdobu,  ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 20.-27.11.2011

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Švihálkovu, manžela a dvoje rodiče

Předadventní koncert

Po

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18:00

18:00

Za Lubomíra Novotného, rodinu Novotných a Báňovu

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Cecílie

St

Sv. Klementa

18:00

Za rodinu Kučerovu, Jarošovu a Emíliii Beránkovu

Čt

Sv. Ondřeje a druhů

8:00

Na poděkování za 90. let života

17:00

18:00

19:30

Adorace

Na poděkování rodina Hermanova

Průvod k misijnímu

So

8:00

Za rodinu Pavlíčkovu, Neklapilovu a Liškovu

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Horkých, Pelánkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes se uskuteční koncert v kostele ve Velké Bíteši v 16:00 hod. Vystoupí skupina Žalozpěv, Bítešská schola a další.

· Tento pátek a sobotu navštíví naši farnost Velká Bíteš biskup Pavel Posád a provede adventní duchovní obnovu v rámci desetiletého výročí lidových misií.

· V pátek bude od 17:00 adorace, mše sv. po ní promluva a  průvod k misijnímu kříži. V sobotu mše sv. v 8:00 po ní 3. promluvy s přestávkami a občerstvením na faře. Všechny srdečně zvu a ženy prosím o zajištění pohoštění. Děkuji.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 4.-11.12.2011

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

17:00

Košíkov: modlitba

Na dobrý úmysl s návštěvou  sv. Mikuláše

Út

19:00

Koncert Trio od sv. Jakuba

St

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu, Havránkovu a Hořínkovu

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

18:00

Za Růženu Lysou a manžela

Za děti a mládež farnosti

18:00

Za rodinu Krejcarovu

So

8:00

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaroslava Kříže, jeho bratry a rodiče Budínovi a Křížovi

Za Pavla Vitouše, rodinu Fialovu a Vitoušovu

· 4., 11, a 18. prosince budeme vybírat hračky, které udělají radost dětem z mateřského centra Bítešáček.

· Za týden bude misijní jarmark.

· Na televizi Noe se vybralo minulý týden 11 970 Kč.

· Dary minulého týdne 2 x 1000 Kč 1 x 500 Kč.

· V pátek 9.12. zde bude zpovídat od 17 hodin páter Jan Nekuda farář z Náměště.

· V pátek 9.12. od 13 do 19 hodin a v sobotu 10.12. od 9 do 13 hodin proběhne sběr šatstva na Náměstí 84 vedle firmy David.

· Vzadu na stolečku můžete zakoupit novou knihu Marušky a Karla Dvořákových s názvem Sto dětí mi říká brácho. Vypráví o jejich roční dobrovolné službě v Indii. Cena knihy je 149 Kč. Výtěžek z prodeje bude věnován na potřeby farnosti. Peníze vhoďte do společné dřevěné kasičky.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 13.- 20.11.2011

Ne

33. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelé rodiče Pískovy a za rodinu Chybovu

Na poděkování za 40 roků společného života

Po

18:00

Košíkov

Za rodinu Janečkovu a Loupovu

Út

St

18:00

Za Jaromíra a Miladu Smutných a živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Alžběty Uherské

8:00

Za rodiče Kolkovy, manžela a živou rodinu

18:00

19:00

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a jeho celou živou rodinu

Slávek Klecandr recitál v sále hudební školy

So

8:00

9:00

Za Karla Třeštíka, rodiče a sourozence

Zádušní mše sv. a zemřelou rodinu Holých a Večeřovu

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Švihálkovu, manžela a dvoje rodiče

Předadventní koncert

· Po obou bohoslužbách zde bude knihkupec s předvánoční knižní nabídkou.

· Dnes proběhne v Kulturním domě ve Zbraslavi koncert skupin Slunovrat ze spojených farností a Úlet z Olomouce.

· Každé pondělí bude opět bývat na faře v 16:00 Sedmikrásek.

· 25. a 26.11 navštíví naši farnost biskup Pavel Posád a provede adventní duchovní obnovu v rámci desetiletého výročí lidových misií.

· Dary minulého týdne: 1 000,- 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy   401 110-, Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí.