Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 7. - 14. 11. 2010

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15:00

16:00

Za Antonína Božka, dvoje rodiče a švagrovou Olgu

Za Josefa Papučíka, manželku a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Košíkově

Po

Út

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

St

Čt

Sv. Martina

8:00

Za zdraví, Boží pomoc a ochranu pro syna, vnuka a dárce

18:00

Za Františka Ráboně

So

Sv. Anežky České

Ne

33. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelé rodiče a Boží pomoc pro živou rodinu,

za rodinu Chybovu

· Ještě dnes a zítra je možné získat plnomocné odpustky za splnění 3. obvyklých podmínek. Využijme této velké možnosti pro naše věrné zemřelé.

· 15.11.2010 zde bude pouť Nový Jeruzalém. Kdo chce přispět na koláče a na pohoštění pro kněze, může tak učinit do dřevěné pokladny vzadu za sloupem na stolku.

· Co se týká poutě do Francie, zajišťují se noclehy, potom bude stanovena cena.

· Dary na opravu minulého týdne 200,- 500,- 1 000,- a 5 000,- na opravu vnějších omítek máme 7 700,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a za ostatní podporu a pomoc.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 31. 10. - 7. 11. 2010

Ne

Slavnost výročí zasvěcení kostela

8:00

9:30

Za rodinu Koukolovu, Burianovu a Najmrovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Všech svatých

8:00

18:00

Za zemřelé biskupy brněnské diecéze

Za rodinu Hlavínkovu a přízeń

Út

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00

18:00

Na úmysly sv. Otce

Za zemřelou rodinu Čejkovu,Špatkovu,Hlavínkovu, Rozmarýnovu a uzdravení rodu

St

18:00

za Lubomíra Novotného, rodinu Novotných a Bańovu

Čt

8:00

Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a tetu Růženu

13:00

18:00

Pohřeb Marie Vojanové

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu, Vodičkovu a Vondruškovu

So

8:00

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha a Josefa Zavadila

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15:00

16:00

Za Antonína Božka, dvoje rodiče a švagrovou Olgu

Za Josefa Papučíka, manželku a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Košíkově

· Od 1. do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky za splnění 3. obvyklých podmínek. Využijme této velké možnosti.

· Dnes proběhne v 17:00 v ZUŠ vyprávění a promítání fotek Karla a Marušky Dvořákových s názvem ROK NA INDICKÉM VENKOVĚ.

· Dary na opravu minulého týdne 200,- 3 x 500,- 2 x 1 000,- a 5 000,- Na opravy už potřebnou částku 188 700,- máme. Další prostředky budeme shromažďovat na opravu vnějších omítek už na tento účel máme 1 000,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Na misijní neděli se vybralo 19 400 ,- Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všechnu pomoc při přípravě biřmování, za květinovou výzdobu, úklid kostela a za ostatní podporu a pomoc.