Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 28. 11. - 5. 12. 2010

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Josefa Oberajtra, jeho rodiče a vnuka Petra

Po

18:00

18:00

za živou a zemřelou rodinu Klímovu, Havránkovu a Hořínkovu

Košíkov: modlitba

Út

Svátek sv. Ondřeje

8:00

Na dobrý úmysl

St

15:00

18:00

Pohřeb Pavla Vitouše

na poděkování za 60. let života

Čt

8:00

za Lubomíra Jelínka

18:00

Za rodinu Blatnou, Komendovu a Miladu Hodovou

Za Marii Báňovu a sestru Anežku Bártovou

So

8:00

17:00

za rodinu Kratochvílovu a celý rod

promítání fotek z Libanonu

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

17:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

Bohoslužba slova pro děti s mikulášskou nadílkou

· Před každou bohoslužbou se modlíme půl hod. před začátkem modlitbu růžence na úmysly apoštolátu Nového Jeruzaléma.

· Je třeba obnovit rozpis úklidu fary. Můžete se zapisovat vzadu na stolku.

· Máme nové číslo časopisu Milujte se, je vhodný k apoštolátu.

· Do každé rodiny si vezměte malý dárek k adventní době: Průvodce adventem.

· Za týden zde bude po obou bohoslužbách knihkupec s předvánočními novinkami, které neměl při své poslední návštěvě naší farnosti.

· Promítání fotek Laďi Koubka Libanon - Země kontrastů se uskuteční tuto sobotu 4. prosince 2010 v 17.00 na faře.

· Přátelé obce Jesenice nás zvou na tradiční vánoční koncert na sobotu 11.12. v 16:00 do kult. domu v Jesenici.

· Za 14. dní 12.12. v 18:00 se zde uskuteční koncert skupiny SOUROZENCI jedné rodiny s 1. vlastní dcerou a se 14. adoptovanými dětmi.

· Sbírka na opravy minulého týdne činila 13 000,- na opravu vnějších omítek máme z darů a mimořádných sbírek 79 500,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a za ostatní podporu a pomoc.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 21. - 28. 11. 2010

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

Za Františka Jelínka, dceru a dvoje rodiče

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a jeho celou živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Cecílie

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života a další pomoc a ochranu

Út

Sv. Klementa

10:00

V domově důchodců na DÚ

St

Sv. Ondřeje Dung-lac

18:00

Za rodinu Melicharovu

Čt

Sv. Kateřiny

8:00

Za rodiče Melkesovy a sestru

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Gregorovu a Neshybovu

So

8:00

Za Blaženu Horkou, manžela a rodinu Pelánkovu

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Josefa Oberajtra, jeho rodiče a vnuka Petra

· Tento pátek 26.11. si připomeneme 9. výročí lidových misií. Mši svatou bude mít P. Vladimír Záleský, farář z baziliky Panny Marie ze Žďáru nad Sázavou II. Po bohoslužbě půjde světelný průvod k misijnímu křízi. Připomeneme si hlavní odkaz misií.

· Děkuji za přípravu a organizaci poutě Nový Jeruzalém.

· Je třeba obnovit rozpis úklidu fary. Můžete se zapisovat vzadu na stolku. Děkuji!

· Dary na opravu minulého týdne 300,- 50 000,- na opravu vnějších omítek máme z darů 66 500,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy.

· Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary a za ostatní podporu a pomoc.