Rok 2010

Dne 18. 12. v 17 hodin se v kostele ve Velké Bíteši uskuteční Vánoční koncert

Účinkují:

  • Žalozpěv
  • 4zdi
  • LSDa - Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
Vstupné dobrovolné

ROZPIS BOHOSLUŽEB 5. - 12. 12. 2010

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

17:00

Za rodiče Hotárovy a Dolníčkovy

Za Jaroslava Kříže, jeho bratry, rodiče Křížovy a Budínovy

Za živé a zemřelé farníky

Bohoslužba slova pro děti s mikulášskou nadílkou

Po

18:00

18:00

Košíkov: modlitba

Za rodinu Hermanovu, na dobrý úmysl

Út

8:00

Na dobrý úmysl

St

Slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

18:00

Za rodinu Krejcarovu

Na poděkování Pánu Bohu za 25 let života

Čt

8:00

Za Růženu Lysou a manžela

17:00

18:00

Svátost smíření

za rodiny Markovy a duše v očistci

So

8:00

11:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

Pohřeb Marie Doležalové

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

· Zpovědní den bude 22.12. od 18:00 do 20:30 hod.

· Děti, dnes navštíví náš kostel sv. Mikuláš, přijďte za ním. Můžete opět darovat nějakou hračku dětem do dětských domovů a přinést ji v obětním průvodu.

· V pátek zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště.

· Za týden zde bude vánoční jarmark, prodejem vánočních výrobků našich dětí.

· Je třeba obnovit rozpis úklidu fary. Můžete se zapisovat vzadu na stolku.

· Máme nové číslo časopisu Milujte se, je vhodný k apoštolátu.

· Přátelé obce Jesenice nás zvou na tradiční vánoční koncert na sobotu 11.12. v 16:00 do kult. domu v Jesenici.

· Za týden 12.12. v 18:00 se zde uskuteční koncert skupiny SOUROZENCI jedné rodiny s 1. vlastní dcerou a se 14. adoptovanými dětmi.

· 18.12. v 16:00 se zde uskuteční koncert skupiny Žalozpěv.

· Dary minulého týdne na opravy 600,- 3 000,- a z poutě Nový Jeruzalém 10 350,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 93 450,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!