Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 29.8.- 5.9.2010

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jarmilu Hemalovu, rodiče a sourozence

Po

18:00

19:00

Za Františku Žákovu, Jaroslava Hudečka a duše v očistci

Košíkov - modlitba

Út

8:00

na DÚ

St

18:00

Za rodiče Kociánovy, syna a rodiče Kobylkovy

Čt

8:00

na úmysl dárce

Sv. Řehoře Velikého, papeže

18:00

1) za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

2) za šťastný návrat

So

8:00

10:30

na DÚ

Na poděkování za 85 roků života

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15:00

Za rodinu Holíkovu, syna Františka a rodinu Bernátovu

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání pramene u studánky za Níhovem před Lubným

· Dnes v 18:00 hod. bude na faře divadlo, které připravila naše mládež.

· Od pondělí budou večerní bohoslužby v 18:00 hod.

· Tento pátek 3.9. je první v měsíci. Od 17:15 bude zpovídání dětí na začátku nového školního roku.

· Autobus na pouť Vranov – Křtiny – Sloup pojede z Košíkova 4.9.2010 v 7:05, z Velké Bíteše od školy v 7:15 hod.

· Příští pátek 10.9. od 17:00 hod. zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště.

· Děti, přijďte na hodovou sobotu na farní zahradu od 14:00 tam bude pro Vás připravený program.

· Příští rok začátkem května plánujeme pouť do Francie. Zapište se zájemci vzadu na stolku, potřebujeme znát přibližný počet kvůli zajišťování noclehů.

· Příští týden je sbírka na potřeby diecéze. Dary na opravy minulého týdne: 250,- Doposud máme na opravy 125 030,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

· Děkuji za úklid kostela a fary. Také díky za všechnu pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 22. – 29. 8. 2010

Ne

Svátek

sv. Bartoloměje

8:00

9:30

Za Bedřicha Tunkra a dvoje rodiče

Za zemřelého vnuka Petra, rodinu Oberajtrovu a Vernerovu

POUŤ V KOŠÍKOVĚ: Za živé a zemřelé farníky

Po

14:00

19:00

19:00

Pohřeb Františka Pololáníka

Košíkov – modlitba

Za dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Út

8:00

Na DÚ

St

19:00

Na poděkování za uzdravení dcery a Boží pomoc pro celou rodinu

Čt

8:00

za Jaroslava Gregora, sourozence a živou rodinu Gregorovu a Radkovičovu

Sv. Moniky

19:00

Za Marii Báňovu a sestru Anežku a oba manžele, za Víta Čermáka

So

Sv. Augustýna

8:00

14:00

za Celestýnu a Dominika Klimešovy sourozence a uzdravení rodových kořenů

Za dar života, živou a zemřelou rodinu

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jarmilu Hemalovu, rodiče a sourozence

· V sobotu 28.8. 2010 se uskuteční pouť rodin brněnské diecéze ve Žďáře nad Sázavou na zámku.

· Autobus na pouť Vranov – Křtiny – Sloup pojede z Košíkova 4.9.2010 v 7:05, z Velké Bíteše od školy v 7:15 hod.

· V sobotu 25.9.2010 se uskuteční poutní zájezd na Turzovku. Zájemci, zapište se na přiložený papír vzadu na stolku.

· Dary na opravy minulého týdne: 2 x 200,- 1000,- 1 600,- Sbírka na opravu střechy minulý týden činila 8 550,- Doposud máme na opravy 124 780,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

· Také díky za všechnu pomoc a podporu.