Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 12. – 19. 9. 2010

Ne

24. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Miroslava Porupku, rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana Zlatoústého

19:00

Košíkov:

Za rodinu Pelikánovu, Kozovu, Boží pomoc a dary Ducha Svatého

Út

Svátek Povýšení

sv. Kříže

St

Panny Marie Bolestné

18:00

Za Anežku Žákovu, manžela, Františku a celou rodinu Muzikářovu

Čt

Sv. Ludmily

8:00

Za Marii Šoustarovu a rodinu Jelínkovu

18:00

Za rodinu Kranzovu, Všianských a Hanicovu

So

8:00

11:00

Za Josefa Macha a rodiče Prchalovy

Za novomanžele

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

· V sobotu 18.9. zde budou oddáni Ing. Radoslav Hudec a Marie Macholánová.

· Děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, musí chodit do náboženství od 1. třídy. Rozvrh je ve vývěsce pod strážní věží. Učit začneme od 13.9.2010; ve stejných učebnách jako loňský rok. 2.třída bude mít první hodinu náboženství 20.9. ve 12:00 hod.

· Setkání s biřmovanci bude 17.9. ve 20:00 na faře. Vaše účast je důležitá.

· V sobotu 18.9. v 10:00 hod. bude na faře ministrantská schůzka.

· Na Turzovku už máme 7. náhradníků, autobus má jen 52 míst. Pokud někdo z přihlášených ví, že nepojede, ať se odhlásí. Děkuji.

· Sbírka na potřeby diecéze minulý týden činila 8 400,- Dary na opravu minulého týdne 1000,- 500,- Doposud máme na opravy 128 030,- Sbírka příští neděli bude na opravy.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy kostela.

· Děkuji za úklid kostela. Také díky za všechnu pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 5. – 12. 9. 2010

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za rodinu Holíkovu, syna Františka a rodinu Bernátovu

Na DÚ

Po

18:00

19:00

Za rodiče Mičánkovy, rodiče Lacinovy a dva syny

Košíkov: modlitba

Út

10:00

Na DÚ

St

Svátek Narození Panny Marie

18:00

1. za rodiče Jízdnovy a Mičánkovy a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

2. za rodinu Malcovu

Čt

8:00

1. za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu

2. na dobrý úmysl

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokornovu

So

8:00

za rodinu hlavinkou a přízeň

Ne

24. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Miroslava Porupku, rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

· Děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, musí chodit do náboženství od 1. třídy. Ve středu budu znát rozvrh náboženství. Učit začneme od 13.9.2010

· Tento pátek 10.9. od 17:00 hod. zde bude zpovídat farář z Náměště.

· Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi na hodovou sobotu 11. září, kdy se na Farní zahradě od 14.00 koná sportovní odpoledne s názvem Bíteš hledá borce. Zahraje kapela Soumrak ze Zbraslavi, zajištěn bude skákací hrad, trampolína, grilování. Nejlepší borce odmění rychtář Pavel Burian.

· Na Turzovku už máme 8. náhradníků, autobus má jen 52 míst. Pokud někdo z přihlášených ví, že nepojede, ať se odhlásí. Děkuji.

· Příští rok začátkem května plánujeme farní pouť do Francie. Zapište se zájemci vzadu na stolku. Potřebujeme znát přibližný počet kvůli zajišťování noclehů. Navštívíme poutní místa: Lurdy, Ars, La Salette a další. (6.-7. tisíc)

· Dnes je sbírka na potřeby diecéze. Dary na opravy minulého týdne: 500,- 1 000,- Doposud máme na opravy 126 530,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať. Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy kostela. Zítra začne výměna krytiny kostela.

· Děkuji za úklid kostela. Také díky za všechnu pomoc a podporu.