Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 26. 9. - 3. 10. 2010

Ne

26. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Dominika a Celestýnu Klimešovy

Bohoslužba slova

Po

18:00

19:00

Za Bohumila Horkého, manželku a rodinu Pelánkovu

Košíkov modlitba

Út

Slavnost sv. Václava

8:00

Na DÚ

St

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

18:00

Za rodinu Procházkovu a Dvořáčkovu

Za manžela, dceru, dvoje rodiče a celou živou rodinu

Čt

Sv. Jeronýma

8:00

Za rodiče Novotnovy

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18:00

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Za rodinu Crhovu a Hortovu

So

Sv. andělů strážných

10:00

Pohřeb Otce Josefa Doležala v Židenicích

Ne

27. neděle v mezidobí

8:00

9:30

14:00

Za MUDr. Františka Ráboně a živou a zemřelou rodinu

Za rodiče Loukotovy a Švarcovy a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování na náměstí za uplynulou motorkářskou sezónu

· Ve středu zemřel Otec Josef Doležal. Pohřeb bude v Židenicích v sobotu 2.10.2010 v 10:00 hod. Můžeme jet společně autobusem od kostela v 8:30 hod. Zájemci, napište se vzadu na stolku.

· V pátek ve 20:00 bude v kostele setkání biřmovanců.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy našeho kostela a za biřmovance.

· V úterý 28.9.2010 v 16:00 se uskuteční koncert kapel Oboroh a Žalozpěv na farní zahradě v Deblíně. V případě nepříznivého počasí v sále deblínské sokolovny u kostela. Srdečně nás zve farnost Deblín.

· Dary na opravu minulého týdne 500,- Doposud máme na opravy 146 130,-

· Děkuji za úklid kostela a fary. Také díky za všechnu pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 19. – 26. 9. 2010

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Za nemocnou osobu

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

Za Josefa Papučika, manželku a duše v očistci

Út

Svátek sv. Matouše

8:00

Na DÚ

St

18:00

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Čt

7:30

Za Václava Svobodu, manželku a syna Miroslava

18:00

Za Karla Urbánka, syna Pavla, bratra Antonína a dvoje rodiče

So

12:00

na Turzovce na DÚ

Ne

26. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Dominika a Celestýnu Klimešovy

Bohoslužba slova

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy kostela.

· Děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, musí chodit do náboženství od 1. třídy. Náboženství začalo minulý týden. Rozvrh je ve vývěsce pod strážní věží, učebny jako loňský rok.

· Poutníci na Turzovku, zaplaťte zálohu 200,- u paní Hudečkové v obuvi. Vyjíždíme v 4:45 od kostela.

· V úterý 28.9.2010 v 16:00 se uskuteční koncert kapel Oboroh a Žalozpěv na farní zahradě v Deblíně. V případě nepříznivého počasí v sále deblínské sokolovny u kostela. Srdečně zve farnost Deblín.

· Dary na opravu minulého týdne 2 000,- 800,- 2 x 500,- Sbírka na opravy minulý týden činila 13 800,- Doposud máme na opravy 145 630,-

· Děkuji za úklid kostela. Také díky za všechnu pomoc a podporu.