Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 10. - 17. 10. 2010

Ne

28. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Josefa Horkého, bratra a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Na poděkování za 40 let společného života a další ochranu

Po

19:00

Košíkov:

Za rodinu Kratochvílovu, Mahelovu a za manžela

Út

10:00

V domově důchodců na DÚ

St

8:00

18:00

Za Miroslavu Konečnou, dva manžele a celou rodinu

Pouť Nový Jeruzalém v Březí

Čt

8:00

Za Marii Papučíkovu, manžela a duše v očistci

Sv. Terezie od Ježíše

18:00

Za dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu Markovu

So

8:00

Za Hedviku Hudečkovu, manžela a syna Jaroslava

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Müllerovu, Lacinovu, Františka Lacinu a Lenku Ježovou

· Dnes je mezi námi prodejce duchovní literatury, bude zde po obou bohoslužbách prodávat knihy; můžeme zakoupit knihy už na vánoce.

· Kalendáře na postavení si kupujte v kostele s duchovním slovem od biskupa Pavla Posáda - cena 59,-

· Další setkání biřmovanců bude v pátek 15.10. ve 20:00 bude v kostele. Svátost biřmování udělí v našem kostele brněnský biskup Otec Vojtěch Cikrle v sobotu 30.10. 2010 v 9:30 hod. Svátost smíření pro biřmovance a příbuzné bude 29.10. od 19:00. Budou zde zpovídat cizí zpovědníci.

· V sobotu 16.10. ve 20:00 bude koncert SONGS FOR GOT v Osové Bítýšce v Centru kultury a sportu. Za týden 17.10. ve 14:30 se uskuteční tradiční drakyáda na obvyklém místě na poli za bytovkami. Srdečně zveme všechny děti s rodiči.

· Vzadu na stole s tiskovinami máme nový zajímavý časopis pro seniory Strom, můžete si ho rozebrat.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy našeho kostela a za biřmovance. Od 21.10. bude za biřmovance novéna.

· Dary na opravu minulého týdne 2 x 500,- 1 000,- 4 000,- Doposud máme na opravy 158 330,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Příští týden je sbírka na opravy. Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary a za ostatní podporu a pomoc.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 3. - 10. 10. 2010

Ne

27. neděle v mezidobí

8:00

9:30

14:00

Za MUDr. Františka Ráboně a živou a zemřelou rodinu

Za rodiče Loukotovy a Švarcovy a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování za uplynulou motorkářskou sezónu

Po

Sv. Františka

z Assisi

18:00

19:00

za rodinu Hermanovu

Košíkov: modlitba

Út

St

Čt

Panny Marie Růžencové

8:00

Za Bedřicha Tunkra a sourozence

17:00

18:00

Svátost smíření P. Jan Nekuda

Za Ludvíka Dvořáka a rodiče

Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

So

8:00

11:00

Volný úmysl

za novomanžele

Ne

28. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Josefa Horkého, bratra a dvoje rodiče

Na poděkování za 40 let společného života a další Boží ochranu

· V sobotu 9.10. zde budou v 11:00 hod. oddáni Pavel Zavadil a Lenka Rousová.

· Další setkání biřmovanců bude v pátek 15.10. ve 20:00 bude v kostele. Svátost biřmování udělí v našem kostele brněnský biskup Otec Vojtěch Cikrle v sobotu 30.10. 2010 v 9:30 hod.

· Za týden za námi přijede prodejce duchovní literatury. Po obou bohoslužbách můžete zakoupit knihy už na vánoce.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy našeho kostela a za biřmovance.

· Dary na opravu minulého týdne 2 x 500,- 1 000,- 1 200,- a 3 000,- Doposud máme na opravy 152 330,- K uhrazení celé částky zbývá 36 460,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji za úklid kostela a fary. Také díky za všechnu pomoc a podporu.