Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 24. - 31. 10. 2010

Ne

30. neděle v mezidobí -

misijní

8:00

9:30

17:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Prchalovy, Josefa Macha a Josefa Zavadila

Koncert nejkrásnější Ave Maria

Po

18:00

19:00

za Jiřího Trávníčka, rodiče Svobodovy a celou živou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

8:00

Na DÚ

St

18:00

Za rodiče Jochovy z Nových Sadů

Čt

Svátek sv. Šimona

a Judy

8:00

Za rodinu Jarošovu, Kučerovu, Emilii Beránkovu

Bl. Restituty Kafkové

18:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Za rodiče Melicharovy a celou rodinu

So

Svátost biřmování

9:30

za biřmovance a jejich rodiny

Ne

Slavnost výročí zasvěcení kostela

8:00

9:30

Za rodinu Koukolovu, Burianovu a Najmrovu

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes v 17:00 se uskuteční v našem kostele koncert nejkrásnější Ave Maria. Sólistka Olga Procházková, varhany František Šmíd, srdečně zveme.

· Svátost biřmování udělí v našem kostele brněnský biskup Otec Vojtěch Cikrle v sobotu 30.10. 2010 v 9:30 hod. Svátost smíření pro biřmovance a příbuzné bude 29.10. od 19:00. Budou zde zpovídat cizí zpovědníci.

· Příští neděli proběhne v 17:00 v ZUŠ vyprávění a promítání fotek Karla a Marušky Dvořákových s názvem ROK NA INDICKÉM VENKOVĚ.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy našeho kostela a za biřmovance. Od 21.10. je novéna za biřmovance.

· Dary na opravu minulého týdne 300,- 2 x 500,- 4 x 1 000,- minulý týden činila sbírka na opravy 15 370,- Doposud máme na opravy 181 000,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Dnes je misijní neděle se sbírkou na misie.

· Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a za ostatní podporu a pomoc

ROZPIS BOHOSLUŽEB 17. - 24. 10. 2010

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Müllerovu, Lacinovu, Františka Lacinu a Lenku Ježovou

Po

Svátek sv. Lukáše

18:00

Za rodiče Mičánkovy, 2 syny, rodiče Lacinovy a celou rodinu

Út

Sv. Pavla od Kříže

15:00

Pohřeb Jiřiny Fouskové

St

18:00

Za Josefa Marka, bratra Ludvíka a celou rodinu Markovu

Čt

8:00

Za Bohumila Jirgla, bratra Jana, dvoje rodiče a živou rodinu

18:00

Za rodiče Žaloudkovy a Šabackovy

So

Sv. Jana Kapistránského

8:00

Za zemřelého syna Pavla, rodinu Hájkovu a Uhlířovu

Ne

30. neděle v mezidobí

8:00

9:30

17:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Prchalovy, Josefa Macha a Josefa Zavadila

Koncert nejkrásnější Ave Maria

· Dnes ve 14:30 se uskuteční tradiční drakiáda na obvyklém místě na poli za bytovkami. Srdečně zveme všechny děti s rodiči.

· Za týden v 17:00 se uskuteční v našem kostele koncert nejkrásnější Ave Maria. Sólistka Olga Procházková, varhany František Šmíd, srdečně zveme.

· Svátost biřmování udělí v našem kostele brněnský biskup Otec Vojtěch Cikrle v sobotu 30.10. 2010 v 9:30 hod. Svátost smíření pro biřmovance a příbuzné bude 29.10. od 19:00. Budou zde zpovídat cizí zpovědníci.

· Vzadu na stole s tiskovinami máme nový zajímavý časopis pro seniory Strom, můžete si ho rozebrat.

· Modleme se za příznivé počasí a ochranu při opravě střechy našeho kostela a za biřmovance. Od 21.10. bude za biřmovance novéna.

· Dary na opravu minulého týdne 2 x 200,- 600,- 1 000,- Doposud máme na opravy 160 330,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy. Příští týden je misijní neděle se sbírkou na misie. Děkuji za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary a za ostatní podporu a pomoc.