ROZPIS BOHOSLUŽEB 21.-28. 8. 2011

Ne

21. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Marii Hudečkovu, syna Miroslava a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Památka Panny Marie Královny

19:00

Košíkov

Za rodinu Janečkovu a Loupovu, poděkování za 50 let společného života

Út

St

Svátek sv. Bartoloměje

19:30

Za Marii Báňovu, sestru Anežku Bártovu a jejich manžele

Čt

8:00

Za zemřelého vnuka Petra, živou a zemřelou rodinu Oberajtrovu a Vernerovu

19:30

Za živé a zemřelé členy rodiny Porupkovy, Urbánkovy a Tomkovy

So

Sv. Moniky

8:00

Za rodiče Sedlákovy, Žákovy, dva bratry a švagra

Ne

22. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Ctibora Velebu a živou a zemřelou rodinu Velebovu a Nečesalovu

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes je v Košíkově poutní mše sv. v 9:30 hod.

· V případě potřeby hovořit s cizím knězem, obraťte se na P. Václava Zoufalého, nového faráře z Jinošova; bydlí zde na faře. Číslo telefonu 725385620; následující týden mě zastupuje.

· V sobotu 27.8. v 6:00 pojede již tradičně na Velehrad autobus se zastávkou u dolní benzínové čerpací stanice.

· Dary minulého týdne: 2 x 500,-1 000,- a 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 344 000-, Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Dnes je sbírka na opravy. Příští rok, dá-li Pán, opravíme věž kostela.

· Děkuji varhaníkům; za úklid kostela a fary; za velice pěkné a vkusné vývěsky; za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.