ROZPIS BOHOSLUŽEB 19. - 26. 12. 2010

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

Za živou a zemřelou rodinu Jirglovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

18:00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limbekovy, manžele Daňkovy a za živé a zemřelé rodiny

Košíkov: modlitba

Út

8:00

Za Celestýnu a Dominika Klimešovy, oboje rodiče a sourozence

St

17:00

18:00

za dvoje rodiče Fornůskovy a Novotnovy a sourozence

zpovědní den farnosti do 20:30

Čt

8:00

Za Čestmíra Saláta, živou a zemřelou rodinu

Štědrý den

Betlémské světlo

od rána v kostele

16:00

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a živou a zemřelou rodinu

za děti mládež farnosti a všechny kněze, kteří zde působili

So

Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční

8:00

9:30

Za Libuši Fialovou a syna

Za rodinu Kratochvílovou a Volavkovou a přízeň

Ne

Svátek Svaté Rodiny

8:00

9:30

15:00

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu a Zedníčkovu

Za Miroslava Loupa, rodiče a živou rodinu Loupovu

Za živé a zemřelé farníky

Svatoštěpánská koleda

· Dnes ve 14:30 hod. se uskuteční živý Betlém před kostelem.

· Zpovědní den farnosti bude ve středu 22.12. od 18:00 do 20:30 hod.

· Za týden na Svátek Svaté Rodiny bude připomínka manželských slibů.

· Díky všem, za přípravu vánočního jarmarku. Prodejem výrobků se získalo 13 200,- pro nejpotřebnější děti. Díky také za pěkné a velmi chutné perníčky.

· Můžete v rámci vánočních dárků pamatovat na pouť a darovat si vzájemně peníze na úhradu poutě. Pravděpodobný termín poutě bude 4.5.-12.5.2011

· V létě 2011 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Madridu, mysleme na tuto akci a všestranně ji podporujme.

· Máme nové číslo časopisu Milujte se, je vhodný k apoštolátu.

· Dary minulého týdne na opravy 200,- 2 x 500,- 1 000,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 96 350,- dnešní sbírka je na opravy.

· Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať! Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.