ROZPIS BOHOSLUŽEB 12.- 19.12.2010

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

Po

Sv. Lucie

18:00

Košíkov:

Za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu a za manžela

Út

Sv. Jana od Kříže

8:00

na DÚ

St

18:00

Za Annu a Antonína Srpovy

Čt

8:00

na DÚ

18:00

Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

So

8:00

16:00

Za zemřelou maminku

Adventní koncert skupiny Žalozpěv

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

Za živou a zemřelou rodinu Jirglovu

Za živé a zemřelé farníky

Živý Betlém

· Dnes je vánoční jarmark, prodejem vánočních výrobků našich dětí podporujeme děti třetího světa.

· Máme nové číslo časopisu Milujte se, je vhodný k apoštolátu.

· Dnes v 18:00 hod. se zde uskuteční koncert skupiny SOUROZENCI jedné rodiny s 1 vlastní dcerou a se 14 adoptovanými dětmi.

· 18.12. v 17:00 se zde uskuteční koncert skupiny Žalozpěv.

· Za týden v neděli se uskuteční živý Betlém před kostelem ve 14:30 hod.

· Zpovědní den farnosti bude ve středu 22.12. od 18:00 do 20:30 hod.

· Dary minulého týdne na opravy 200,- 500,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 94 150,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!