Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 18. - 25. 10. 2009

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Josefa Horkého bratra a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

18:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

St

18:00

Za Josefa a Ludvíka Markovy a živou a zemřelou rodinu

Čt

8:00

Za Bohumila Jirgla, bratra Jana, dvoje rodiče a živou rodinu

18:00

1) za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

2) za rodiče Polovy a živou rodinu

So

8:00

14:00

Za syna Pavla a živou a zemřelou rodinu Uhlířovu a Hájkovu

Pohřeb Jaroslava Musila

Ne

Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

14:30

1) za živé a zemřelé farníky

2) za živou a zemřelou rodinu Šmídovu a Tomkovu

1) za Jarmilu Hemalovu

2) za Karla a Valerii Mužíkovu a celou jejich rodinu

Modlitba hodinky Božího milosrdenství

· Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou.

· Další příprava biřmovanců bude 23.10. (od 15. let) na faře. Mohou se přihlásit

i dříve narození.

Setkání ministrantů bude za týden v sobotu v 11:00 hod na faře.

· Děti, které chtějí jít ke svatému přijímání, se připravují od 1. třídy. Proto je velmi důležité, aby navštěvovaly už od 1. třídy náboženství.

· Dary na opravy minulého týdne: 2 x 200,- 2 x 500,- 4 x 1 000,- 2 000,- Letos se na opravy vybralo 183 800,- Dnes je sbírka na opravu fary. Všem, kteří přispíváte děkuji! Pán Bůh zaplať. Doposud je proúčtováno 247 855,- Příští týden je sbírka na misie.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 11. 10. - 18. 10. 2009

Ne

28. neděle v mezidobí

8:00

9:30

17:00

Za Marii a Františka Jochovy

Za živé a zemřelé farníky

Promítání na faře krásy Ameriky

Po

8:00

18:00

Na DÚ

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu bude 19.10.09; zítra modlitba

Út

St

18:00

Za Ludvíka Dvořáka a rodiče

Čt

Sv. Terezie

8:00

Za Hedviku Hudečkovu, manžela a syna Jaroslava

Sv. Hedviky

18:00

1) za rodiče Mičánkovy, dva syny a rodiče Lacinovy

2) za MUDr Františka Ráboně

So

Sv. Ignáce Antiochijského

8:00

12:00

Za Františku Špačkovu rodiče a děti

Za novomanžele

Ne

29. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Josefa Horkého bratra a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes pozvání pro všechny. Hanka Koubková s přáteli promítne fotky z cest po národních parcích Ameriky.

· V sobotu 17.10 ve 12:00 zde budou oddáni Ing. Jan Malec a Veronika Božková.

· Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou.

· Další příprava biřmovanců bude 23.10. (od 15. let) na faře. Mohou se přihlásit

i dříve narození.

· Děti, které chtějí jít ke svatému přijímání, se připravují od 1. třídy. Proto je velmi důležité, aby navštěvovaly už od 1. třídy náboženství.

· Dary na opravy minulého týdne: 200,- 500,- 1 000,- 2 000,- od poutníků. Letos se na opravy vybralo 176 400,- za týden bude sbírka na opravu fary. Všem, kteří přispíváte děkuji! Pán Bůh zaplať. Doposud je proúčtováno 247 855,-

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz