Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 1. 11. - 8. 11. 2009

Ne

Slavnost VŠECH SVATÝCH

8:00

9:30

14:00

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Marii Krátkou a rodinu Pálečských

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Košíkově

Po

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00

18:00

18:00

Za Marii Březinovu a dvoje rodiče

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

8:00

Na dobrý úmysl

St

Sv. Karla Boromejského, biskupa

18:00

Za rodinu Mullerovu a Lacinovu

Čt

8:00

Za Lubomíra Novotného, rodinu Novotných a Báńovu

18:00

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha

So

8:00

Za Antonína Božka a dvoje rodiče

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Františka Jelínka, dceru a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

· Využijme možnosti získat plnomocné odpustky naším zemřelým.

· Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2010. Každá rodina má možnost zapsat jednu intenci na jednu neděli.

· Další příprava biřmovanců bude 6.11. již v 19:00 (od 15. let) na faře.

· 7.11. putujeme do Netína. Od fary odcházíme za deset deset.

· Za týden v neděli zde zahraje schola z Náměště na obou bohoslužbách.

· 13.11.09 zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště.

· Setkání ministrantů bude za 2 týdny v sobotu 14.11. v 10:30 hod na faře.

· Dary na opravy minulého týdne: 2 x 500,- 2 000,- 4 000,- Letos se na opravy vybralo 204 300,- Doposud je proúčtováno 247 855,- Při sbírce na misie se vybralo 9 860,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 25. 10. - 1. 11. 2009

Ne

Slavnost výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

14:30

1) za živé a zemřelé farníky

2) za živou a zemřelou rodinu Šmídkovu a Tomkovu

1) za Jarmilu Hemalovu

2) za Karla a Valerii Mužíkovy a celou jejich rodinu

Modlitba hodinky Božího milosrdenství

Po

18:00

18:00

Košíkov: modlitba

Za rodiče Prchalovy a Josefa Macha

Út

St

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

8:00

Za rodinu Kučerovu a Jarošovu a Emílii Beránkovu

Čt

Blahoslavené Marie Restituty Kafkové,

8:00

Na poděkování za společné roky života rodiny Malých a Turkovy

18:00

1) za Karla Urbánka, syna Pavla, bratra Antonína a dvoje rodiče

2) za bítešské poutníky

So

8:00

Za Františka a Blaženu Fialovy a rodinu Vitoušovu

Ne

Slavnost VŠECH SVATÝCH

8:00

9:30

14:00

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Marii Krátkou a rodinu Pálečských

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Košíkově

· Využijme možnosti získat plnomocné odpustky naším zemřelým.

· Od 1.11. se budou zapisovat úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2010.

· Další příprava biřmovanců bude 6.11. již v 19:00 (od 15. let) na faře. Mohou se přihlásit i dříve narození.

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu v 10:30 hod na faře.

· Dary na opravy minulého týdne: 4 x 500,- 1 000,- Minulý týden se na opravu fary vybralo 10 500,- Letos se na opravy vybralo 197 300,- Doposud je proúčtováno 247 855,- Dnes je sbírka na misie. Všem, kteří přispíváte děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz