Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 15. 11. -22. 11. 2009

Ne

33. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky + rodinu Jaškovu

Za zemřelé rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Po

18:00

18:00

Košíkov: modlitba

Za zemřelou rodinu Havránkovu, Hořínkovu a děti

Út

sv. Alžběty Uherské

St

18:00

Za Karla Třeštíka, rodiče a sourozence

Čt

8:00

Za rodiče Kolkovy, manžela a celou živou rodinu

18:00

Za rodinu Krejcarovu

So

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

8:00

11:30

Za Františka Kubíčka a rodiče

Za novomanžele

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a jeho živou rodinu

· V sobotu 21.11. zde budou oddáni Pavel Neklapil z Velké Bíteše s Lenkou Markovou také z Velké Bíteše.

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu 21.11. v 10:30 hod na faře.

· Další příprava biřmovanců bude 20.11. již v 19:00 na faře.

· Za 14. dní, první adventní neděli, bude představení prvokomunikantů v 9:30 hod. zároveň zde bude prodejce knih. Ing. Josef Novák.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Pracují v Indii jako dobrovolníci. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· Dary na opravy minulého týdne: 5 x 200,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo 208 300,- Konečná částka letošních prací činí 364 475,- Dnes je sbírka na opravy fary. Všem děkuji, kteří přispíváte! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 8. 11. - 15. 11. 2009

Ne

32. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Františka Jelínka, dceru a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Svátek posvěcení Lateránské baziliky

18:00

Košíkov: za rodinu Janečkovu a Pelánovu

Út

Sv. Lva Velkého

St

Sv. Martina, biskupa

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za Boží ochranu

Čt

Sv. Josafata

8:00

Za rodiče Buchalovy, Bartoškovy a tetu Růženu

Sv. Anežky České

18:00

Za rodinu Buchtovu, Kořínkovu a přízeň

So

8:00

Poděkování Pánu Bohu za 45. let společného života a za živou a zemřelou rodinu

Ne

33. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky, rodinu Jaškovu

Za zemřelé rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

· Využijme možnosti získat plnomocné odpustky naším zemřelým.

· Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2010. Každá rodina má možnost zapsat jednu intenci na jednu neděli.

· Další příprava biřmovanců bude 20.11. již v 19:00 (od 15. let) na faře.

· V pátek 13.11.09 od 17:00 hod. zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště.

· Za týden 15.11. zde bude mít bohoslužby letošní novokněz P. Jan Kotík z Křížanova.

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu 14.11. v 10:30 hod na faře.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Pracují v Indii jako dobrovolníci. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· Dary na opravy minulého týdne: 100,- 2 x 200,- 500,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo 206 300,- Konečná částka letošních prací činí 364 475,- Za týden je sbírka na opravy fary. Všem děkuji, kteří přispíváte! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz