Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 13. - 20. 12. 2009

Ne

3.adventní neděle

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy a manžele Daňkovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana od Kříže

18:00

Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a Mahelovu

Út

St

18:00

Za Josefa a Štěpánku Smutných

Čt

8:00

Za uzdravení a sílu v nesení kříže

18:00

Za Ludvíka a Josefa Markovy a živou a zemřelou rodinu

So

8:00

1) za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

2) na poděkování za Boží požehnání

Ne

4.adventní neděle

8:00

9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a celou rodinu

Živý Betlém u kostela

· Výtěžek dnešního misijního jarmarku našich dětí, pošleme chudým dětem do Indie, které učí Karel a Maruška Dvořákovy.

· Další příprava biřmovanců bude 18.12. v 19:30 na faře.

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu 19.12. v 10:00 hod na faře.

· Zvu Vás na vánoční duchovní obnovu, kterou provede P. Josef Havelka od pátku 18.12. do neděle 20.12.09.

· Program: v pátek 18.12. v 15:00 a v 18:00 přednáška;

· v sobotu 19.12. v 8:00 v 11:00 a v 17:00; mezi tím příležitost ke svátosti smíření na faře, kromě obědu.

· V neděli 20.12. v 8:00 a v 9:30 zakončení

· Zpovědní den farnosti bude v pondělí 21.12.09 od 16:00 do 18:30 hod.

· Máme nové Jeruzalémské bible, kdo jste se objednali, můžete si je vyzvednout v zákristii. Máme nějaké navíc i pro neobjednané. Cena 550,-

· Zvu Vás na živý Betlém před kostelem příští neděli ve 14:30. Výtěžek bude na podporu dětí v Indii, které učí Karel a Maruška Dvořákovi.

· Zpovědní den bude v pondělí 21.12. od 16:00 do 18:30 hod.

· Doposud se vybralo pro děti v Indii 5 470,- Všem děkuji Pán Bůh zaplať.

· Dary na opravy minulého týdne: 300,- Letos se na opravy vybralo 211 300,- Konečná částka letošních prací činí 364 475,- Všem děkuji, kteří přispíváte! Pán Bůh zaplať. Za týden bude sbírka na opravy.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 29. 11. - 6. 12. 2009

Ne

1.adventní neděle

8:00

9:30

1. za živé a zemřelé farníky

2. za Františku Lysou, jejího manžela a 2. dcery

Za zemřelého vnuka Petra a zemřelou rodinu Oberajterovu a Vernerovu

Po

8:00

18:00

Na DŮ

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

1. za Miroslava Jedličky a živou a zemřelou rodinu Jedličkovu

2. za Annu a uzdravení rodových kořenů

Čt

8:00

Za rodiče Klusákovy a syna Karla

18:00

Za rodinu Blatnou a Komendovu a Miladu Hodovu

So

17:00

Za Josefa Šmídka, celou živou rodinu a duše v očistci

Po bohoslužbě návštěva sv. Mikuláše

Ne

2.adventní neděle

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu 5.12.v 10:00 hod na faře.

· Další příprava biřmovanců bude v pátek 4.12. v 19:30 na faře.

· Dnes je zde prodejce knih. Ing. Josef Novák.

· Za 14. dní 13.12.proběhne vánoční jarmark.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· Dary na opravy minulého týdne: 200,- 500,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo 210 000,- Konečná částka letošních prací činí 364 475,- Dnes je sbírka na opravy fary. Všem děkuji, kteří přispíváte! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz