Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 5. 7. - 12. 7. 2009

Ne

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

8:00

9:30

Za důstojného pána P. Františka Vaška

Za živé a zamřelé farníky

Po

8:00

19:00

Za Františku Svobodovu, manžela, syna Miroslava

Košíkov - modlitba

Út

St

19:00

Za rodiče Ustohalovy a duše v očistci

Čt

8:00

Za Františka Malého a rodinu

18:15

19:00

Zpovídá cizí zpovědník

Na dobrý úmysl

So

8:00

Za Boží pomoc a ochranu

Ne

14.neděle v mezidobí

8:00

9:30

1. za rodinu Burianovu

2. za Libuši a Vítězslava

1 za živé a zemřelé farníky

2.za Andělu a Miloslava Čežkovy

· Na letošní léto je v našem děkanství vyhlášena velká letní turistická razítkovací hra. Podmínky a způsob zapojení je na vývěsce. pod věží.

· Sbírka minulého týdne na bohoslovce činila 8 200,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Dary na opravy minulého týdne 2 x 500,- 1 000,- 5 000,- Letos se na opravy vybralo 134 550,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za práci se školními dětmi na faře, za úklid kostela a fary, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, schole, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

· Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

· E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 28. 6. - 5 .7. 2009

Ne

13.neděle v mezidobí

11:00

9:30

Za Aloise Tunkra a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky a na poděkování za 25. let kněžského života

Po

Slavnost sv. Petra a Pavla

19:00

19:00

Za Čestmíra Saláta

Košíkov - modlitba

Út

St

19:00

Za za Boží pomoc a ochranu

Čt

8:00

Za zemřelého vnuka Petra, živou a zemřelou rodinu Oberreiterovu a rodinu Wernerovu

Svátek sv. Tomáše

19:00

Za rodinu Kranzovu, Hanicovu a Všianských

So

Sv. Propoka, opata

8:00

Dobrý úmysl

Ne

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

8:00

9:30

Za důstojného pána P. Františka Vaška

Za živé a zamřelé farníky

· Příští neděli je v Křížalově v 15:30 primice Jana Kotíka.

· Provázejme ho svými modlitbami a obětmi.

Na tábor pro starší děti je několik volných míst. Můžete se ještě přihlásit.

· Sbírka minulého týdne na opravu fary činila 14 700,-

· Dary na opravy minulého týdne 2 x 500,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo

· 125 550,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je na bohoslovce .

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za práci se školními dětmi na faře, za úklid kostela a fary, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, schole, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

· Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

· E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz