Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 16. - 23. 8. 2009

Ne

20.neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Marii Hudečkovu, syna Miroslava a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

19:00

19:00

Košíkov: modlitba

Za rodinu a uzdravení rodových kořenů

Út

St

19:00

Za Josefa Svobodu a rodiče

Čt

Sv. Bernarda

8:00

Za zemřelého vnuka Petra a zemřelou rodinu Oberajterovu a Vernerovu

Sv. Pia X., papeže

19:00

Za za rodiče Ustohalovy Vladimíra a Marii a duše v očistci

So

Panny Marie

Královny

8:00

11:00

11:45

Za Františku Žákovu, Jaroslava Hudečka a duše v očistci

Svatba

Za rodinu Prchalovu

Ne

Pouť sv. Bartoloměje v Košíkově

8:00

9:30

Na úmysl dárce a duše v očistci

V Košíkově za poutníky a živé a zemřelé farníky

· V sobotu zde budou oddáni Josef Brym ze Zbraslavi a Drahomíra Krupičková z Velké Bíteše.

· Zapisujte se na přiložené papíry na mši svatou se svatým Otcem v Brně v neděli 27.9.09 a ve Staré Boleslavi 28.9.09, kvůli místenkám a dopravě je třeba znát počet.

· Máme k dispozici velmi hodnotné brožurky k duchovní přípravě na návštěvu papeže Benedikta XVI v naší zemi. Jsou vzadu na stolku. Doporučuji si je vzít. Cena 27,- za kus.

· Příští sobotu 22.8. pojede v 5:45 od spodní benzinové čerpací stanice autobus na Velehrad. Zájemci přihlaste se v zákristii.

· Poutní zájezd na Vranov, do Sloupu a do Křtin se uskuteční v sobotu 5. září 2009. Odjezd v 8 hod., příjezd v 19:00 hod. Cena přibližně 300,- vše bude upřesněno. Přihlášky přijímá pí. Hudečková v prodejně obuvi.

· Dary na opravy minulého týdne: 100; 3 x 200,- 500,- 800,- Letos se na opravy vybralo 147 780,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať. Dnes je sbírka na opravy.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

· Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

· E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

R O Z P I S  BOHOSLUŽEB 26.7.-2.8.2009


Ne

17.neděle v mezidobí

8:00


17:00

1. Za maminku a duše v očistci

2. Za zemřelého syna a dvoje rodiče z 23.7.09

3. Na dobrý  úmysl z 24.7.09

4. Na úmysl dárce a duše v očistci z 25.7.09

Za živé a zemřelé farníky u Jakoubka

Po Sv. Gorazda a jeho druhů 19:00 Za zemřelou Ludmilu a Františka Brymovy

Út

19:00 Za Vincenta Beleje a živou rodinu
St Sv. Marty 19:00 Za Antonína a Annu Srpovy
Čt 8:00 Za Ladislava Nováčka dvoje rodiče a přízeń

Sv. Ignáce z Loyoly 19:00 Za rodinu Pavlíčkovu

Za dárce na opravu fary

So

Sv. Ignáce z Liguory

Ne

18.neděle v mezidobí 8:00

9:30

Na poděkování za 50 let společného života a za Boží ochranu celé rodiny

Za živou a zemřelou rodinu Procházkovu a Dvořáčkovu.

  • Na letošní léto je  v našem děkanství vyhlášena velká letní turistická razítkovací hra. Podmínky a způsob zapojení je na vývěsce. pod věží. Máme hezkou příležitost poznat blíže své děkanství.
  • Minulý týden se vybralo na opravu fary 7 230,- Dary na opravy minulého týdne 2 x 500,- Letos se na opravy vybralo 143 780,-  Všem děkuji! Pán Bůh zaplať
  • Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za práci se školními dětmi na faře, za úklid kostela a fary, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, schole, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte obětujete za farnost.
  • Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197
  • E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz