Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 30. 8. - 6. 9. 2009

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Ctibora Velebu, rodinu Nečesalovu a Velebovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

19:00

18:00

Košíkov: modlitba

Za živou a zemřelou rodinu Jelínkovu a Brymovu

Út

St

18:00

Za Anežku a Františka Žákovy a Karolínu Muzikářovu

Čt

Památka sv. Řehoře Velikého

8:00

14:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

Pohřeb Boženy Pavlíčkové

18:00

18:45

1) Za rodiče Mičánkovy, dva syny a rodiče Lacinovy

2) Na dobrý úmysl

adorace

So

8:00

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu a přízeń

Svatební obřad

Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Kajzarajtrovu a Neklapilovu

V sobotu zde budou oddáni Vítězslav Kala ze Žďáre s  Dagmarou Nováčkovou z Jesenice.

Můžete se stále ještě zapsat na přiložené papíry na mši svatou se svatým Otcem v Brně v neděli 27.9.09 a ve Staré Boleslavi 28.9.09, kvůli místenkám a dopravě je třeba znát počet.

Je třeba 1 000 dobrovolníků na organizaci, zájemci, hlaste se v zákristii.

Dary na opravy minulého týdne: 2 x 800,-Letos se na opravy vybralo 162 300,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať.

Příští týden je sbírka na pokrytí nákladů spojených s návštěvou Sv. Otce v Brně.

Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 23. - 30. 8. 2009

Ne

Pouť sv. Bartoloměje

v Košíkově

8:00

9:30

Na úmysl dárce a duše v očistci

V Košíkově za poutníky a živé a zemřelé farníky

Po

19:00

19:00

Košíkov: modlitba

Za živou a zemřelou rodinu Macholánovu a Jelínkovu

Za Mudr. Vojance Vladimíra

Út

St

19:00

Za rodiče Kociánovy, syna, rodiče Loukotovy a Švarcovy a celou přízeň

Čt

Památka sv. Moniky

8:00

Na poděkování za 35.let manželství

Památka sv.

Augustina

15:00

19:00

Pohřeb Bedřicha Tunkra

Za zemřelé rodiče Chadimovy a Pokornovy a celou přízeň

So

Umučení sv. Jana Křtitele

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Ctibora Velebi, rodinu Nečesalovu a Velebovu

Za živé a zemřelé farníky

· Zapisujte se na přiložené papíry na mši svatou se svatým Otcem v Brně v neděli 27.9.09 a ve Staré Boleslavi 28.9.09, kvůli místenkám a dopravě je třeba znát počet.

· Máme k dispozici velmi hodnotné brožurky k duchovní přípravě na návštěvu papeže Benedikta XVI v naší zemi. Jsou vzadu na stolku. Doporučuji si je vzít. Cena 27,- za kus.

· Poutní zájezd na Vranov, do Sloupu a do Křtin se uskuteční v sobotu 5. září 2009. Odjezd v 8 hod., příjezd v 19:00 hod. Cena přibližně 300,- vše bude upřesněno. Přihlášky přijímá pí. Hudečková v prodejně obuvi.

· Dary na opravy minulého týdne: 3x100; 200,- 3000,- sbírka min. týdne 9 420,- Letos se na opravy vybralo 160 700,- Všem děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

· Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

· E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz