Rok 2009

ROZPIS BOHOSLUŽEB 20. -27. 9. 9. 2009

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Jana a Marii Burianovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Svátek

Sv. Matouše, apoštola

17:00

18:00

19:00

Svátost smíření

Za rodiče Pavlíkovy a zemřelého bratra Václava

Košíkov: modlitba

Út

St

Památka sv. Pia z Pietreiciny, kněze

17:00

18:00

Svátost smíření

Za Marii a Josefa Brychtovy,

Za Josefa Urbánka

Čt

7:15

8:00

Svátost smíření

Za rodiče Novotnovy

17:00

18:00

Svátost smíření

Za rodiče Mičánkovy a Jízdných, živou a zemřelou přízeń a duše v očistci

So

8:00

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

26. neděle v mezidobí

10:00

Mše sv. se SVATÝM OTCEM Benediktem XVI

· Děti, které chtějí jít ke svatému přijímání, se připravují od 1. třídy. Proto je velmi důležité, aby navštěvovali už od 1. třídy náboženství, vyjímečně od 2. třídy.

· Pravidelné putování dětí do Košíkova se uskuteční dnes odpoledne. Odcházíme ve 14:00 od kostela.

· V sobotu 26. září od 18.00 do 21.30 hodin je na letišti v Brně - Tuřanech
připraven Koncert naděje.
Srdečně zvu mládež a mladé lidi.

· Autobusy pojedou   na setkání se svatým Otcem v neděli v 4:45 z Masarykova náměstí.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Pracují v Indii jako dobrovolníci. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· Od října začne příprava biřmovanců (od 15. let) na faře. První setkání bude v pátek 9.10.09. Mohou se přihlásit i dříve narození.

· Dary na opravy minulého týdne: 2 x 500,- 2 x 1 000,- Letos se na opravy vybralo 172 100,- Dnes je sbírka na opravu fary. Všem, kteří přispíváte děkuji! Pán Bůh zaplať. Doposud je proúčtováno 208 090,-

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

; www.velkabites.farnost.cz

ROZPIS BOHOSLUŽEB 13. 9. -20. 9. 09

Ne

24. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

6. den novény na přípravu setkání se sv. Otcem

Po

Svátek povýšení sv. kříže

18:00

19:00

7. den novény …

Košíkov: za rodinu Pelikánovu, Kozovu Boží pomoc a dary Ducha Svatého

Út

Panny Marie Bolestné

18:00

8. den novény …

St

Sv. Ludmily

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu a Vodičkovu

9. den novény …

Čt

7:30

Za Miroslavu Konečnou, dva manžele a celou živou rodinu….

18:00

Za rodinu Melicharovu….

So

8:00

Za Marii a Josefa Beránkovy ….

Ne

25. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Jana a Marii Burianovy

Za živé a zemřelé farníky

· Děti, přijďte dnes na farní zahradu bude tam pro vás řada soutěží a čeká na vás skákací hrad a trampolína.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Od minulého týdne pracují v Indii jako dobrovolníci. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· V pátek 18.9. od 17:00 zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště nad Oslavou.

· Můžete se stále ještě zapsat na přiložené papíry na mši svatou se svatým Otcem v Brně v neděli 27.9.09 a ve Staré Boleslavi 28.9.09, kvůli místenkám a dopravě je třeba znát počet.

· K novéně za návštěvu sv. Otce v naší zemi se můžete připojit i doma.

· Dary na opravy minulého týdne: 100,- 2 x 200,- 500,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo 169 100,- Příští týden je sbírka na opravu fary.

· Sbírka na pokrytí nákladů spojených s návštěvou Sv. Otce v Brně minulý týden činila 13 000,- Všem, kteří přispěli, děkuji! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary. Za květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům, za starost o vývěsky a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost.

· Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

· E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz