ROZPIS BOHOSLUŽEB 29. 11. - 6. 12. 2009

Ne

1.adventní neděle

8:00

9:30

1. za živé a zemřelé farníky

2. za Františku Lysou, jejího manžela a 2. dcery

Za zemřelého vnuka Petra a zemřelou rodinu Oberajterovu a Vernerovu

Po

8:00

18:00

Na DŮ

Košíkov: modlitba

Út

St

18:00

1. za Miroslava Jedličky a živou a zemřelou rodinu Jedličkovu

2. za Annu a uzdravení rodových kořenů

Čt

8:00

Za rodiče Klusákovy a syna Karla

18:00

Za rodinu Blatnou a Komendovu a Miladu Hodovu

So

17:00

Za Josefa Šmídka, celou živou rodinu a duše v očistci

Po bohoslužbě návštěva sv. Mikuláše

Ne

2.adventní neděle

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

· Setkání ministrantů bude za týden v sobotu 5.12.v 10:00 hod na faře.

· Další příprava biřmovanců bude v pátek 4.12. v 19:30 na faře.

· Dnes je zde prodejce knih. Ing. Josef Novák.

· Za 14. dní 13.12.proběhne vánoční jarmark.

· Pamatujme pravidelně na Karla a Marušku Dvořákovy. Můžeme sledovat jejich život a zkušenosti přes stránky /www.kdvorak.wz.cz/

· Dary na opravy minulého týdne: 200,- 500,- 1 000,- Letos se na opravy vybralo 210 000,- Konečná částka letošních prací činí 364 475,- Dnes je sbírka na opravy fary. Všem děkuji, kteří přispíváte! Pán Bůh zaplať.

· Děkuji všem za veškerou duchovní i hmotnou podporu, za úklid kostela a fary; za čas věnovaný dětem, květinovou výzdobu, zvoníkům, varhaníkům, lektorům, akolytům, ministrantům a ministrantkám, a ostatním zapojeným do přípravy liturgie a také všem, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.velkabites.farnost.cz