Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

a rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Po

 

  8:00

za rodiče Pískovy

Út

Sv. Alžběty Uherské

 8:00

na poděkování za uzdravení a prosba o dar zdraví

St

 

18:00

za rodiče Nováčkovi, Vyskočilovi a živou rodinu

Čt

 

8:00

volný úmysl

 

18:00

za Jaroslava Melichara, syna Jaroslava a rodinu Melicharovu

So

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

7:30

na dobrý úmysl

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

9:30

za živé a zemřelé farníky

za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

· Před každou mší svatou je půl hod. svátost smíření a po bohoslužbě 1. hod. a zároveň je při ní adorace.

  • V pondělí v 11.00 je pohřeb Heleny Dvořákové z Velké Bíteše.
  • Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Ti, kteří nemohou kvůli nemoci, tak vzbudí úmysl, jak to bude možné, tak to splní.
  • Bohoslužby jsou bez účasti lidu až do odvolání.

·  Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku.

· Děkuji všem spolupracovníkům.