Ne

Slavnost Všech svatých

  8:00

9:30

Za Marii Jochovu a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

Po

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18:00

 

 

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu, duše v očistci a Boží ochranu

 

Út

 

8.00

na dobrý úmysl

St

Sv. Karla Boromejského

18:00

Za Karolínu Zahálkovu,  živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Bartoškovy, Buchalovy a tetu Růženu

 

18:00

1. Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

2. Za živé a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu, Štefkovu a duše v očistci

So

 

7:30

Na poděkování

Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Chadimovu a Pokorných

1. Za živé a zemřelé farníky

2. Za Čestmíra Ventrubu

·        Půl hodiny před každou mší svatou a hodinu po ní bude možnost jít ke svátost smíření. Po bohoslužbě bude také 1 hodinu adorace.

·        Plnomocné odpustky je možno získat po celý listopad za dodržení obvyklých zásad: svátost smíření, svátost oltářní, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

·        Je možné zadat si termín mše svaté na dalšího půl roku. Buď telefonicky nebo emailem, osobně písemně nebo poštou.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.