Ne

30. neděle v mezidobí

Výročí posvěcení kostela

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

 

8:00

na dobrý úmysl

Út

 

8:00

za Boží pomoc a požehnání

St

Sv. Šimona a Judy

 

8:00

 

Poděkování za dar života a Boží požehnání

Čt

Bl. Marie Restituty Kafkové

8:00

za Bohuslava Kociána, jeho bratra, rodiče Kociánovy a  Loukotovy a Zdenku Blahovu

 

18:00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky České

So

 

7:30

volný úmysl

Ne

Slavnost Všech svatých

  8:00

9:30

Za Marii Jochovu a přízeň

Za živé a zemřelé farníky

  • Bohoslužby jsou bez účasti lidu. Na pohřby a svatby 10. lidí.
  • Je také možnost slavit domácí bohoslužbu. Více povzbudivých textů také na pastorace.cz
  • Zpovídám denně 1/2 hod před bohoslužbou a hodinu po bohoslužbě a zároveň hod. po bohoslužbě je adorace. 
  • Děkuji všem spolupracovníkům.