Ne

6. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

19:00

Košíkov:  modlitba

Setkání na faře

Út

CELODENNÍ ADORACE

8:00 -

18.00

 

Celodenní adorace 8:00 až 18:00

za JUDr. Jiřího Buchtu, za JUDr.Josefa Buchtu, za rodinu Buchtovu a Kořínkovu

St

 

 

 

Čt

 

8:00

1) za Naďu Antlovu, rodiče Doležalovy a Borovičkovy

2) za zemřelou Jaroslavu Jeřábkovou

 

 18.00

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

So

Svátek Stolce          sv. Petra

7:30

 

13.00

Za Růženu a Ladislava Dufkovy, rodiče Dufkovy a Anežku Křehlíkovu

pohřeb Miloše Zedníčka z Velké Bíteše

Ne

7. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živé a zemřelé rodiny Macholánovu, Jaškovu, Brůžičkovu a Jelínkovu

·        Srdečně Vás zveme na XV. farní ples, který se koná v sobotu 22. února 2020. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově nám. č. 5. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Uvítáme Vaši pomoc při přípravách kulturního domu v den plesu a také při úklidu v neděli 23. února po druhé mši. Děkujeme Vám za veškerou podporu a spolupráci.

·       Zítra je ve 19.00 na faře setkání.

·       Předesílám, že 15. března 2020 zde bude známá osobnost Marek Orko Vácha v 18.00 v hudební škole.

·       Na panamské farní kavárně se vybralo 11300 Kč. Celkem se zatím z darů na rozšíření panamského kostela vybralo 21000 Kč. (Přispívali především Češi, kteří se zúčasnili SDM v Panamě).

 

·        Děkuji všem spolupracovníkům.