Ne

3. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Blaženu Machovu, manžela a celou a živou zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za Mudr Šuberta

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Tomáše Akvinského

 8.00

Na daný úmysl

St

 

18:00

Na daný úmysl

Čt

 

8:00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Sv. Jana Boska

 18.00

Za Jana Káfoňka a rodinu Káfoňkovu

So

 

7:30

Za rodinu Žákovu a Malcovu

Ne

Svátek Uvedení Páně do chrámu

  8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a za duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

·        V pondělí v 19.00 setkání na faře.

·        V sobotu sraz pěších poutníků do Netína u fary 8.45

·        Děkuji všem spolupracovníkům a také za všechny dary a dárky, projevenou přízeň.