Ve čtvrtek 4. srpna v 18 hodin se bítešským milovníkům hudby představí v kostele sv. Jana Křtitele violista Ilan Schneider, sólista lucemburské filharmonie, spolu s klavíristkou a varhanicí Hanou Böhm–Robotkovou.

V Litvě narozený Ilan Schneider začal hrát na housle ve svém rodném Vilniusu. Dále pokračoval na Rubin Academy of Music v Tel Avivu, kde získal první cenu v houslové soutěži Rubin Academy v roce 1989. Poté studoval na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Od roku 1997 se věnoval hře na violu u virtuosa Michaela Kugela, jen o rok později vyhrál mezinárodní violovou soutěž ve Vídni. V roce 2003 obdržel diplom s nejvyšším vyznamenáním na Královské konzervatoři v Gentu. Pravidelně vystupuje jako sólista s renomovanými orchestry i jako komorní hráč, odborníky je řazen mezi absolutní evropskou i světovou špičku. Ilan Schneider je koncertní mistr viol v Orchestre Philharmonique du Luxembourg, je členem Quatuor Louvigny. Často vede mistrovské kurzy v Evropě, Izraeli a USA a působí jako člen poroty na mezinárodních violových soutěžích. Jeho četné sólové a komorní nahrávky získaly mezinárodní ocenění, včetně Diapason d'Or a Strad Selection. Od roku 2013 Ilan Schneider učí na Internationales Konservatorium am Phoenixsee v Dortmundu.

Hana Böhm – Robotková je rodačka z Bystřice nad Pernštejnem. Její rodiče učili na bítešské SVVŠ v šedesátých letech, mnoho Bítešáků si je pamatuje. Hanka vystudovala brněnskou konzervatoř a JAMU, ve studiu pokračovala ve Francii v Pařiži na Ecole Normale de Musique, Schole cantorum a na Sorbonně. Koncertovala v Evrope a Jižní Americe. V současné době působí v Lucembursku.

V kostele uslyšíme Zvony pro varhany Nicolase Lebeguea, sólovou Suitu pro violu č. 4, Sonátu pro violu a cembalo č. 3 Johanna Sebastiana Bacha a Telemannův Koncert G dur pro violu, orchestr a basso continuo. Je to mimořádná hudební událost – Bítešáci opět nemusí do světa, svět přichází do Bíteše. Jste zváni.

alt