Rok 2020

Milí farníci,

všem se nám naprosto změnil rytmus života. Ale životní stabilitu máme nejen z materiálních hodnot, ale také z duchovních. Ty můžeme nyní víc rozvíjet.

Biskup O. Vojtěch nás vybízí k modlitbě růžence ve 20.00 hod. A to je velká příležitost se s ním a se všemi v naší diecézi setkat. Povzbuzuje nás také k duchovnímu svatému přijímání, z toho můžeme intenzívně čerpat.

 V soukromé mši svaté každý den na Vás všechny myslím.

Věřím, že učiníme nové zkušenosti,  jak  i tuto nelehkou dobu prožít k vlastnímu obohacení podle slov sv. Pavla:

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému,“ (Řím 8,28)

 

Bohumil Poláček, farář

Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš Vás zvou na BÍTEŠSKOU AKADEMII s Markem Orko Váchou na téma „Nevyžádané rady mládeži". Beseda se uskuteční 15. března 2020 od 18 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

 Marek Vácha je český kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Zúčastnil se expedice do Antarktidy, je autorem řady knih. Přednáška s podtitulem „Chuť žít" bude inspirována jeho knihou „Nevyžádané rady mládeži". Knihy budou na přednášce v prodeji.