Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské

 
církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného
 
francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint­Etienne­du­Rouvray tím, že
 
v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech
 
zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také
 
apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento
 
mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při
 
výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let
 
života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále
 
setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.
 
Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin,
 
který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely,
 
modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak
 
média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600
 
takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i
 
lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici,
 
která byla těžce zraněna.
 
Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na
 
židokřesťanských základech.
 
Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny
 
státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.
 
V Praze dne 29. července 2016
 
Za ČBK,
 
+Dominik kardinál Duka
 
Mons. Jan Graubner