Rok 2014

Tajuplnou atmosférou přilákal bítešský kostel sv. Jana Křtitele několik set návštěvníků, kteří si nenechali ujít tamní Noc kostelů. Podařenou dramaturgii, jejíž hlavní autorkou byla Michaela Hanzelková, si pochvalovali.

Noc kostelů tady ve Velké Bíteši byla zážitkem. Opravdu se organizátorům povedla,“ pochválila program Jana Dofková. Noc otevřela hra pro děti o svatém Janu Křtiteli. Po divadelním představení a prohlídce kostela následovala slavnostní bohoslužba. Při mši se kostel výrazně zaplnil i návštěvníky, kteří do kostela běžně nechodí. Zazněly při ní písně Jana Badala – bítešského faráře a hudebního skladatele.

Hlavní program se nesl ve znamení hudby. S velkým ohlasem se setkala zejména místní folková skupina Žalozpěv, která si vydobyla velké renomé a bouřlivý aplaus návštěvníků. Sladkou tečkou byl pak Tišnovský komorní orchestr, který předvedl Mozartovu Sinfonii concertante Es dur. Ke zmíněné tajuplnosti přispělo nevšední nasvícení kostela. Boční kapli návštěvníci viděli v modré barvě a presbytář v sytě žluté, což jsou barvy Velké Bíteše.

Poslední roky přinesly velkobítešskému kostelu rozsáhlé opravy, pravděpodobně největší za posledních 200 let. Kostel se může pochlubit novou střechou, vnitřní i vnější fasádou a jeho interiér pravidelně rozezvučí nové varhany, na které bítešští mezi sebou vybírali několik let. Město Velká Bíteš od farnosti převzalo do své správy hradby, které se rovněž dočkaly rozsáhlých oprav. V tomto měsíci se naplno rozeběhla oprava vnitřku kostelních věží, které poskytnou adekvátní prostředí návštěvníkům. Noc kostelů byla poděkování těm, kdo se o opravy kostela zasloužili.

/ Ladislav Koubek

Následujte prohlídku fotografií do fotoalba z Noci kostelů 2014 ve Velké Bíteši

 

Křížová cesta
Každý pátek až do Velikonoc v 17.30
Každou neděli do Velikonoc v 14.30
 
Bítešská akademie – Karel Satoria: Život je sacra zajímavej
Úterý 1. dubna v 18.00 na ZUŠ
 
Promítání fotek z Dubaje – Laďa Koubek a Tomáš Baran
Neděle 6. dubna v 19.00 na ZUŠ
 
První setkání biřmovanců
Pátek 11. dubna v 19.30 na faře. Zváni jsou všichni pokřtění, kteří dosáhli 15 let a nebyli dosud biřmováni.
 
Setkání mládeže s  biskupem v brněnské katedrále
Sobota 12. dubna, na setkání pojede zvláštní autobus z Bíteše.
 
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V BÍTEŠSKÉM KOSTELE
Zelený čtvrtek 17. dubna: 18.00
Velký pátek 18. dubna: 18.00 (17.30 křížová cesta)
Bílá sobota 19. dubna: 20.00
Boží hod velikonoční 20. dubna: 8.00 a 9.30
Velikonoční pondělí 21. dubna: 8.00
 
Čarodějnice na farní zahradě. 30. dubna od 17 hodin.
 
Dětská schola
Každou sobotu v 15.00 děti zpívají na bítešské faře.
 
Herní odpoledne pro děti

Každou sobotu od 16.00 na bítešské faře si děti mohou užít plno her a zábavy.

Desítky koledníků se v uplynulých dvou týdnech představily v naprosté většině domácností na Bítešsku. Přálo jim jak teplé počasí, tak i přízeň lidí. „Máme všichni velkou radost, jak se sbírka podařila a kolik lidé přispěli,“ říká Jiřina Zavadilová, organizátorka sbírky na Velkobítešsku. V bítešské farnosti se vybralo 156 291 Kč, které budou využity na projekty Charity Žďár nad Sázavou.

V roce 2014 by výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou mohl podpořit tyto projekty:

  • Osobní asistence

  • Sociálně aktivizační služby

  • Mezinárodní pomoc

  • Krizový fond

  • Charitní ošetřovatelskou službu        

  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež     

  • Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem             

  • Dobrovolnické centrum Kambala

O konkrétní výši podpory projektů se bude rozhodovat během roku podle finanční situace a potřebnosti. „Lidé, kteří se během uplynulých čtrnácti dnů nesetkali s koledníky, a neměli tak možnost podpořit dobrou věc, mohou finanční obnos vložit na účet Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který má následující číselnou kombinaci 66008822/0800. Důležité je také vyplnit variabilní symbol 777 a symbol specifický 6800 proto, aby částka směřovala právě na podporu žďárské oblasti,“ vysvětluje jedna z koordinátorek Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná.

Farnost Velká Bíteš

Výtěžek sbírky 2014

Výtěžek sbírky 2013

Velká Bíteš

121 039

110 386

Přibyslavice

9 393

8 355

Nové Sady

7 790

8 483

Bezděkov

1 830

1 840

Košíkov

8 399

10 230

Jindřichov, Jestřabí

7 840

7 935

Celkem

156 291

147 229

Farnost Březí

 

 

Borovník

4 600

4 450

Rozseč

4 320

4 00

Březské

5 670

5 841

Níhov

19 050

16 400

Březí

7 018

6 953

Celkem

40 658

37 644