Rok se s rokem sešel a dne 5.8. 2014 jsme se s třiceti dětmi a několika dospělými, vydali na každoroční táborové dvanáctidenní bytí na krásné tábořiště, nacházející se pouze strmý kopeček od řeky Oslavy.
Indiánské tee-pee byly naším domovem a kovbojský život naším denním chlebem. S dětmi jsme dvanáct dní obnovovali zničené a zužované město bandity. Stavěli jsme různé budovy, od farmy, kamenolomu, až například po školu či radnici a kostel, a strategickým přemýšlením bojovali ve skupinkách proti sobě.
Náš poklidný westernový život nám narušili Indiáni, se kterými nás čekalo zápolení a dokonce i přislíbení pomoci poté, co jsme na vlastní oči viděli vyvraždění indiánského města zlými bandity. Společně s těmito Indiány jsme objasnili záhadu starých mytických mrtvých Indiánů a jejich věčného života, moc banditů vycházející z orlího drápu, který byl jejich amuletem mládí a síly. Ten jsme získali a vrátili zpět našim pokrevním rudým bratrům a poslední den získali aztécký poklad. V průběhu tábora nás také navštívil Limonádový Joe s celým městem.
To vše nás stálo spoustu sil a odvahy. Zvládli jsme únos hlídek, každodenní hlídání tábora, získání orlích per a s nimi spojené velké sebezapírání.
Spoustu jsme se toho naučili a především získali nové vzpomínky a zážitky. Učili jsme se rozdělání ohňů, práci se dřevem, vázání uzlů, přenášení břemen, střílení do terče, odlévali jsme z cínu, připravili výborný sýr a dozvěděli se více o obchodě a práce s financemi. Vyrobily si lapače snů, kontrolovali úklid každého z nás, otužili se ve studené vodě a především získali spoustu nových přátelství.
A po celou dobu nás zde ctila svojí přítomností Billy. A kdo že to byla Billy? No přeci naše prasátko, Billy (:

Děkuji vedoucím, kuchařům a i vám, dětem!

Nezapomeňte se podívat na fotografie z našeho tábora.

alt


Hlavní vedoucí, Kateřina Ráboňová