Fair trade je spravedlivý obchod

Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy.

 

 

Fair trade zajištuje:

SPRAVEDLIVÁ CENA

Fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny.

 ROZVOJ KOMUNIT

Certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek - prémii, kterou mohou investovat do vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšovaní produkce.

 OCHRANA PŘÍRODY

Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi.

 DLOUHODOBÉ OBCHODNÍ VZTAHY

Fairtradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.

 DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu.

  ROVNOPRÁVNOST

Ženy a muži mají ve fairtradových družstvech rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.

 DEMOKRACIE

Fairtradová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např. vznášet návrhy na využívání sociální prémie kandidovat na nebo vykonávat vedoucí funkce.

 ZÁKAZ DĚTSKÉ PRÁCE

Dětská práce - tedy ta, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte - je v systému fair trade zakázana. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

 •          Proč je fair trade potřeba?

Fair trade vychází z velmi jednoduché myšlenky: lidé si za svou práci zaslouží dostat dobře a spravedlivě zaplaceno.

Zní to jednoduše, ale mnoho pěstitelů kávy, čaje, kakaa nebo tropického ovoce nedostane za své zboží ani tolik, kolik potřebují na jejich vypěstování. Důvodů je několik - mimo jiné jde o chování nadnárodních firem, nespravedlivé nastavení mezinárodního obchodu nebo o nedostatek vzdělání a zdrojů na straně pěstitelů.

 •          Jaký je rozdíl mezi fair trade a Fairtrade?

Zatímco fair trade (s malými písmenky) označuje myšlenku nebo koncept spravedlivého obchodování obecně, popř. hnutí lidí, kteří jej podporují, Fairtrade (příp.FAIRTRADE) je název certifikace a ochranné známky, kterou vlastní organizace Fairtrade International. Mluvíme-li o certifikaci, vždy používáme formu "certifikace Fairtrade".

 •          Jak poznám fairtradový výrobek?

Ve fair trade existují dva paralelní systémy. První, tradičnější, je založen především na důvěře a fungují v něm takzvané 100% fairtradové společnosti, které jsou členem World Fair Trade Organization (Světové fairtradové organizace). Fairtradový výrobek pak poznáte podle loga dané společnosti - v ČR třeba Gepa, EZA, El Puente, Fair Trade Original nebo Traidcraft.

Druhý systém je postaven na principu certifikace produktů a kontroly dodržování produktových standardů. Fairtradový výrobek pak poznáte podle modro-zelené ochranné známky v černém poli. Ochranná známka patří organizaci Fairtrade International, kontrolu zajišťuje externí auditor.

 •          Je fair trade to stejné jako BIO?

Není. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj je jedním z důležitých principů fair trade, ale nemá tak přísná pravidla, jako ekologické zemědělství. Certifikace Fairtrade má např. seznam povolených chemických látek, které je možné použít v případě problémů se škůdci nebo nemocemi.

 •          Kdo zajišťuje kontrolu v systému certifikace Fairtrade?

Je nesmírně důležité, aby byly certifikační systémy transparentní a nezávislé. Proto v certifikaci Fairtrade jedna strana (organizace Fairtrade International) udává pravidla a jiná strana (společnost FLO-Cert) kontroluje jejich dodržování. Činnost Fairtrade International je financována z grantů a poplatků za používání ochranné známky Fairtrade, FLO-Cert má finance z poplatků za kontrolní audity - ty platí fairtradová družstva, dovozci a zpracovatelé zboží. Kontroly jsou pravidelné, nahlášené předem a zároveň namátkové, nenahlášené.

 •          Co je to spravedlivá cena?

Spravedlivá cena pokrývá náklady na produkci nebo výrobu a na důstojný život pěstitelů nebo řemeslníků a jejich rodin. V certifikaci Fairtrade existuje institut tzv. minimální výkupní ceny, ke které se přidává ještě fairtradová sociální prémie určená především na rozvoj komunit. Pokud cena na trhu převyšuje minimální výkupní cenu, dostane pěstitel tento rozdíl na konci sklizně doplacen.

  •          Co je to World Fair Trade Organization?

WFTD neboli Světová fairtradová organizace je platforma fairtradových družstev a společností z globálního Jihu a firem a společností z globálního Severu. Funguje velmi tradičním způsobem, založeným na členství, dlouhodobých vztazích, důvěře a křížovém hodnocení jednotlivých obchodních partnerů.

 •          Co je to Fairtrade International?

Fairtrade International sídlí v Bonnu a jejím hlavním úkolem je tvorba a úprava standardů certifikace Fairtrade, udávání minimálních výkupních cen, propagace známky Fairtrade a její opatrování a také kampaně na podporu spravedlivého obchodování. Polovinu voleného vedení organizace tvoří zástupci pěstitelských družstev.