Ne
Slavnost Nejsvětější Trojice
  8:00
 
 9:30
Za Bohuslava Weissmanna a celou zemřelou rodinu a za duše v očistci
Za živé a zemřelé farníky
Po
 
 8:00
19:00
Za rodinu Pelánkovu a Horkých
Košíkov: modlitba
Út
 
 
 
St
 
18:00
18:45
Za Františka Jelínka, dceru Marii a syna Lubomíra
Adorace za kněze
Čt
Slavnost Těla a Krve Páně
8:00
18:00
Za Bohuslava Marka a za živou a zemřelou rodinu
Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu
 
18:00
Za rodinu Petrlíkovu a Šťávovu
So
Sv. Aloise Gonzagy
  8:00
Za Hedviku Hudečkovu, manžela a syna Jaroslava a duše v očistci
Ne
Pouť sv. Jana Křtitele
  8:00
9:30
Za Marii Papučíkovu, manžela a duše v očistci
Za živé a zemřelé farníky
 
         
  • Dnes Vás všechny srdečně zvu na Farní odpoledne, které se uskuteční od 15:30 na farní zahradě s hudbou k poslechu a s programem pro děti.

  • Děti v pátek v 18:00 poděkujeme za uplynulý školní rok mší svatou a po bohoslužbě se sejdeme u táboráku na farní zahradě.
  • Jsou k dispozici poslední místa na farní tábor pro starší děti, proto prosím zájemce o přihlášení. Přihlášky odevzdejte hlavní vedoucí Kateřině Ráboňové co nejdříve.

  • Sbírka na Charitu minulý týden činila 11 250-, Všem, kdo jste přispěli děkuji, Pán Bůh zaplať.
  • Sbíráme opět vršky z pet láhví. Získané prostředky budou použity na nákup rehabilitačních a zdravotních pomůcek pro nemocného Danielka.           

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za opravu osvětlení kostela a za úklid kostela a fary.