Rok 2013

Prezident je člověk, který má spojovat. Má moudře a uvážlivě napomáhat tolik potřebné spolupráci mezi lidmi a politiky různých názorů.

Oba kandidáti na prezidenta jsou velmi rozdílní a přinesou rozdílné vnímání prezidentského úřadu. Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman s Václavem Klausem jsou politici stejného založení. Spojuje je vyhrocený a konfrontační styl, ale i nedostatek respektu k protivníkům. Podobně vnímáme hlubokou spřízněnost Karla Schwarzenberga s Václavem Havlem. Stejně jako on má ohromné renomé ve světě, ale především schopnost spojovat lidi a být nadstranickým prezidentem.

Názory na politiku můžeme mít různé. Projevujeme je v parlamentních volbách. Úřad prezidenta ale vyžaduje slušnost, otevřenost a noblesu. Proto ve druhém kole volby podporujeme Karla Schwarzenberga.


Milan Vlček - starosta Velké Bíteše

Tomáš Kučera - krajský zastupitel a místostarosta Velké Bíteše

Josef Mach - krajský zastupitel a starosta Osové Bítýšky

Ladislav Koubek, Aleš Koubek, Jiří Rauš - členové Rady města

Libor Kotačka, Michaela Hanzelková, Jaroslav Jelínek, Karel a Maruška Dvořákovi, Petr Dačev ml., Ludmila Pospíšilová, Miloš a Jan Zdubovi a mnozí další


alt

Tisková zpráva ze dne 14.1. 2013

Zhruba 1 300 koledníků žďárského okresu dokončilo dnešním dnem svoji pouť. 411 kasiček je postupně v rámci kompetencí měst a obcí rozpečeťováno a výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika. Tam budou poté rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám.

 

Část letošní sbírky např. poputuje na rozšíření služby Osobní asistence do dalších lokalit a na podporu terénní služby zabývající se poskytováním pomoci sociálně slabým rodinám s dětmi.

A protože se v letošním roce očekává velmi nepříznivá situace s financováním služeb, vznikne v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou tzv. rezervní fond. Tento fond bude v případě potřeby využit na podporu služeb, které se ocitnou ve finanční krizi.

p1090737_small

„Chtěla bych moc poděkovat především všem koledníkům, kteří neváhali věnovat svůj čas a energii dobré věci, dále všem štědrým dárcům, kteří poskytli dar na pomoc potřebným a také všem těm, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizování Tříkrálové sbírky 2013. Díky za skvělou spolupráci,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Jana Zelená.

V neděli 13. ledna 2013 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil již sedmý Tříkrálový koncert. Všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, poděkoval svým vystoupením komorní sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou a již podruhé orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

Aktuální stav výtěžku může veřejnost sledovat v záhlaví stránky www.zdar.charita.cz

Lenka Šustrová